Frykter verre branner neste år

Avskogingen i Amazonas ligger an til å bli den høyeste på over et tiår. Dette betyr at neste års branner kan bli verre enn de vi var vitne til i år.

At Amazonas brant nådde nyhetsbildet verden over i august. Avskogingen fortsetter også etter at mange av brannene er slukket. Foto: Bruno Kelly/Regnskogfondet

Avskogingen i brasilianske Amazonas er fortsatt langt høyere enn i fjor, viser nye tall publisert av Brasils romforskningssenter INPE.

Brannene vi har vært vitne til i høst forekommer hovedsaklig i områder som allerede er ødelagt. Trær hugges og legges til å tørke, før de blir brent noen måneder senere. Slik blir skogen gjort om til jordbruksland.

-Tallene fra Brasil viser at avskogingen ikke er under kontroll selv om mange av brannene er slukket. Vi går nå mot slutten av brannsesongen i de delene av Amazonas hvor avskogingen er størst. Vi kan forvente ny brannkrise neste sommer dersom avskogingen fortsetter å øke, sier generalsekretær i Regnskogfondet Øyvind Eggen.

Tallene for september viser at 1.447 kvadratkilometer med skog i Brasils «Amazonas legal» – som er betegnelsen på de ni statene hvor den brasilianske delen av Amazonas-regnskogen ligger – ble avskoget i løpet av september måned. Dette er en økning på 95,7 prosent sammenlignet med september 2018.

- De nesten 8000 kvadratkilometerne med regnskog som er forsvunnet bare i Brasils del av Amazonas siden januar i år utgjør omtrent dobbelt så mye som Østfold fylke. Det er verdens største miljøkatastrofe, og den pågår nå. Om utviklingen ikke snur, vil det bli enda verre neste år, sier generalsekretær i Regnskogfondet Øyvind Eggen.

Et regnskogsområde nesten dobbelt som stort som Østfold fylke har gått tapt i år. Foto Bruno Kelly/Regnskogfondet.

Definisjoner Amazonas

Tallet for arealet som har brent (59.877 kvadratkilometer) gjelder innenfor Amazonas biome, et område som er mer avgrenset enn Amazonas Legal som er tallene for avskoging referert til i denne artikkelen.

Delen av Brasils cerrado-område som ligger innenfor Amazonia Legal er ikke omfattet av Amazonas biome, noe som gjør at totalarealet skadet av brann i realiteten er større fordi mange av brannene er i cerrado-området.

Brannene følger avskogingen

Brasils Romforskningsinstitutt INPE beregner arealet som har brent i løpet av årets ni første måneder til å utgjøre 59.877 kvadratkilometer, en økning hittil i år på 38 prosent sammenliknet med hele fjoråret.

Ifølge INPE’s har det i 2019 vært 101.819 branner i Amazonia Legal mot 90.408 branner i hele 2018. Dette vil si at allerede i oktober har det vært 12 prosent flere branner enn i hele 2018.

Les mer:Dette er status for skogbrannene

Frykter dramatisk vippepunkt

Fortsetter den høye avskogingen frykter forskere at regnskogen kan nå et vippepunkt der skogen tørker inn og dens evne til å vedlikeholde seg selv gjennom å skape sin egen nedbør svekkes. Da kan vi også oppleve at branner som i dag slukker av seg selv, fortsetter i månedsvis. I tillegg vil nedbøren i nærliggende områder svekkes, noe som vil skade Brasils egen matproduksjon.

Les mer: Rapport fra en dødsdømt skog

- Verken avskoging eller branner er naturskapte katastrofer, men resultat av politikk som tillater rasering av verdifull regnskog. Derfor er også løsningen politisk, sier generalsekretær i Regnskogfondet Øyvind Eggen.

- Norge må gi et tydelig signal til Brasil om å endre politikk. Blant annet bør ikke Norge ratifisere noen handelsavtale med Brasil før avskogingstrenden er snudd og nivået nærmer seg målene Brasil har satt for seg selv gjennom nasjonal klimalovgivning og Parisavtalen, avslutter Eggen.

*De månedlige avskogingstallene fra INPE baserer seg på et mindre presist målesystem (DETER) enn den årlige rapporteringen som brukes systemet PRODES. De løpende oppdateringene viser likevel en tydelig utvikling.