Dette er status for skogbrannene

I Brasil har antallet branner gått ned siden toppmåneden august, og et kraftig regnskyll har slukket de største brannene i Bolivia.

Skogbrannene i Brasil nådde en topp i august, da dette bildet ble tatt. Foto: Bruno Kelly/Regnskogfondet

Hjelp oss å redde regnskogen!

Hvor i Amazonas brenner det nå?

Det kan du sjekke på våre nettsider. Våre kart henter data fra NASA og viser hvor det til enhver tid brenner i Amazonas. Kartene oppdateres hvert døgn og de ligger her.

Hvor mye brenner det i Brasil sammenlignet med tidligere?

Så langt i år (fram til 6. oktober) er det registrert 98 901 branner i Amazônia Legal, som er betegnelsen på de ni statene hvor den brasilianske delen av Amazonas-regnskogen ligger. Dette er en økning på 46 prosent sammenlignet med samme periode i 2018, men samtidig er det 38 prosent mindre enn i 2017.

Tallet er ikke veldig høyt sammenlignet med gjennomsnittet for alle år siden målingene startet i 1998. Men i flere av årene på begynnelsen av 2000-tallet var også avskogingen langt høyere enn de siste 10 årene. Og hvis vi ser på gjennomsnittlig antall branner over en tiårsperiode fra 2009 til 2018 er det registrert 12 prosent flere branner i år enn i tiårsperioden (88 034 branner i gjennomsnitt).

Det er også mye som tyder på at årets branner har vært langt mer intense enn på flere år. Målinger viser for eksempel at delstaten Amazonas registrerte høyere varmeproduksjon fra skogbranner hver eneste dag i august, sammenlignet med gjennomsnittet for samme dato de siste 15 årene.

Les mer: Det er politiske grunner til at avskogingen i Brasil øker nå

Hvordan går slukningsarbeidet?

Det brenner mindre enn i august. Ifølge The Washington Post falt antallet branner fra august til september. Dette er uvanlig, ettersom september pleier å være den måneden i året hvor antallet branner øker markant.

Den anerkjente brasilianske klimaforskeren Carlos Nobre synes det er rart at antallet branner synker samtidig som avskogingen stiger.

– Men hæren ble sendt for å bekjempe branner og ikke nødvendigvis bekjempe miljøkriminalitet knyttet til avskoging. Det er åpenbart enkelt å oppdage branner på grunn av røyksøylen og hæren og politiet kan reagere raskt, sier Nobre til The Washington Post.

Myndighetenes egne tall støtter opp om dette: 63 personer har blitt arrestert etter at hæren ble satt inn for å bekjempe skogbranner i Amazonas, ifølge forsvarsdepartementet.

Bakgrunn: Slik kan det se ut hvis Amazonas kollapser

Hvilke reaksjoner har det vært i Brasil på brannene i Amazonas?

Det har vært protester i flere brasilianske storbyer, både i slutten av august og i slutten av september. Protestene har i stor grad rettet seg mot regjeringens politikk. Selv om brasilianere er kjent for å ta til gatene i protest, er det ikke ofte det skjer på grunn av miljøspørsmål, ifølge The Guardian.

Men to nylige undersøkelser viser at brasilianere ikke er likegyldige til hvordan landets urfolk og regnskog behandles.

93 prosent av de spurte er enige i at områdene til isolerte indianere bør beskyttes, og 86 prosent av de spurte er imot at urfolksterritorier skal åpnes for gruvedrift.

Hvordan står det til andre steder i Sør-Amerika?

I Bolivia har branner herjet omtrent like lenge som i Brasil, og det er anslått at et område på størrelse med Costa Rica har brent ned.

Fredag 4. oktober trakk hundretusenvis av mennesker ut i gatene i Bolivias største by i protest mot det de mener er mangelfull respons på brannene fra president Evo Morales og regjeringen.

Til alt hell kom det et voldsomt regnskyll mandag 7. oktober, som slukket alle brannene i Santa Cruz-provinsen.Denne provinsen har vært hardest rammet av skogbrannene de siste månedene.

Skog har også brent i Colombia og Peru, og det har vært antydet at disse brannene har fått gå under radaren på grunn av det store søkelyset på brannene i Brasil.

Hva med Sentral-Afrika?

Er verden satt i brann, spurte Deutsche Welle i slutten av august, da det tilsynelatende så ut som store deler av sørlige Afrika sto i brann på NASAs satellittbilder.

Men det er ikke direkte sammenlignbart med det som skjer i Amazonas. I Afrika har det som regel brent utenfor regnskogen, i savanneområder, og det er grunn til å tro at det flertallet er kontrollerte branner på allerede etablerte landbruksområdet.

Og hvordan står det til i Asia?

Indonesia og i mindre omfang Malaysia rammes årlig av omfattende branner i tørkeperioden fra juni til oktober. Etter tre relativt rolige år har det i 2019 igjen vært betydelig brannaktivitet i Indonesia. Det ble i september erklært unntakstilstand i 6 provinser i Kalimantan (Borneo) og på Sumatra på grunn av røyk som kommer fra skogbranner.

Skog og karbonrik myr brennes for raskt og billig å rydde land, primært for å produsere palmeolje og papirmasse. Formelt er denne praksisen forbudt i Indonesia, men forbudet har bare i begrenset grad blitt håndhevet.

Brannene var tidligere på vei tilbake etter at det var gjort et betydelig arbeid med å slukke, men i midten av oktober blusset brannene opp igjen og røykla store områder på sørlige Sumatra.

En indianerjente har en apekatt på skulderen.

Hjelp oss å redde regnskogen!