Avskogingen øker i Brasil

Ferske tall viser at avskogingen i Brasil økte med 16 prosent i fjor. Denne nyheten kommer samtidig som Norge annonserer at de vil bidra med nye 600 millioner dollar til Amazonasfondet de neste fem årene. Regnskogfondet mener at Norge må stille krav til at Brasil forsterker tiltakene for å redusere avskogingen.

Hogget skog i Brasil.

GIGANT: Brasil er verdens største regnskogland. Det siste tiåret har landet redusert avskogingen med over 75 prosent.

Satellittdata fra Brasils romforskningsinstitutt (INPE) viser at 5.831 kvadratkilometer av Brasils regnskog ble avskoget i fjor. Dette er et område som er større enn Oslo og Akershus, og er 16 prosent mer enn året før, og over 20 prosent høyere enn i 2012, som representerer det hittil beste året i avskogingssammenheng.

– Dette tallet bekrefter dessverre mange miljøorganisasjoners og forskeres advarsler om at reduksjonen i avskogingen har stagnert, og at vi kan stå foran en periode med økning, sier daglig leder i Regnskogfondet Lars Løvold.

Det siste tiåret har Brasil redusert avskogingen med over 75 prosent.

– Dette er en imponerende utvikling som Brasil fortjener honnør for. Men avskogingen er fortsatt for høy, og det er ikke akseptabelt om avskogingen blir liggende på dette nivået, eller til og med øker, slik vi har sett tendenser til de siste årene, sier Løvold.

"Dette tallet bekrefter dessverre mange miljøorganisasjoners og forskeres advarsler om at reduksjonen i avskogingen har stagnert, og at vi kan stå foran en periode med økning"

Dersom fjorårets avskogingsnivå stabiliserer seg i ti år framover, vil Amazonas være redusert med et område tilsvarende Finnmark og Rogaland til sammen.

– Dette er regnskog verden ikke har råd til å miste, sier Løvold.

Samtidig, i Paris…

Denne nyheten kommer samtidig som FNs klimatoppmøte pågår i Paris. Brasil har, som andre land, på forhånd meldt inn sine ambisjoner for klimakutt. Regnskogfondet mener verdens største regnskogsland ikke er ambisiøst nok.

– Brasil har forpliktet seg til å stanse ulovlig avskoging innen 2030. Dette er oppsiktsvekkende svakt. I praksis gir det et signal om at man vil tillate fortsatt alvorlig miljøkriminalitet i 15 år til, mens både Brasil og verden for øvrig trenger at både den lovlige og den ulovlige avskogingen stanses umiddelbart, sier Løvold.

Norge lover nye milliarder til Amazonasfondet

Mandag denne uka annonserte Norge og Brasil at landene ønsker å fortsette sitt regnskogsamarbeid til 2020. I 2008 lovet Norge å bidra med inntil seks milliarder kroner til Amazonasfondet i Brasil, hvis landet reduserte avskogingen. Med midlene som utbetales i 2015, er dette løftet oppfylt.

Nå lover Norge nye 600 millioner dollar. Det tilsvarer å fortsette støtten til Amazonasfondet på dagens nivå.

Regnskogfondet mener det er både viktig og riktig at Norge fortsatt støtter skogbevaring i Brasil.

– Den kraftig reduserte avskogingen i Brasil er trolig verdens viktigste klimabidrag det siste tiåret, og det å bevare Amazonas er av stor global betydning. Men det er viktig at norske myndigheter stiller tydelige krav til Brasil, sier Regnskogfondets Lars Løvold.

Han mener Norge bør følge nøye med på utviklingen i Brasil.

– Både miljølovverk og lovverk om urfolks rettigheter er under sterkt press i Kongressen, og står i fare for å svekkes. Dette vil få store konsekvenser for regnskogen, og kan undergrave forutsetningene for samarbeidet med Norge, sier Løvold.

– Imidlertid er det positivt at det nå signaliseres at samarbeidet, fra 2017-18, skal omfatte all skog i Brasil, ikke bare Amazonas, og at utslippene fra delvis ødeleggelse av skog også skal telle med. Dette er viktig for å unngå at redusert avskoging i Amazonas flytter avskogingen til andre deler av landet, og for å få et totalt bilde utslippene av klimagasser fra skogsektoren i Brasil, avslutter han.

Les flere nyheter fra Amazonas her.

Støtt vårt viktige arbeid i Brasil.

Kontakt

Lars Løvold

Spesialrådgiver, internasjonale partnerskap
(+47) 481 88 148
lars@rainforest.no