Lær dreper regnskogen. Du kan bidra til å stoppe dette. Bli regnskogvokter.

Du kan bidra til å verne regnskogen fra industriell jordbruk.

Visste du at kyrene spiser seg bokstavelig talt lenger og lenger inn i regnskogen i Brasil? I 2020 alene forsvant over en million hektar regnskog i brasiliansk Amazonas. Det er et område større enn Rogaland og Oslo fylker til sammen.

Den viktigste årsaken til at regnskogen i Brasil ødelegges er for å skaffe beitemark til kyrene som skal dekke verdens umettelige etterspørsel etter kjøtt og lær. For å dekke denne etterspørselen har Brasil nå flest kyr i verden, hele 214 millioner. Halvparten av disse befinner seg i Amazonas, og Regnskogfondet har dokumentert at ulovlig avskogede områder brukes til beitemark.

Lær dreper regnskog i det stille – og vi kan være uvitende medskyldige

Fokuset er ofte på kjøtt som miljøversting, men det mange ikke vet er at lærindustrien dreper regnskog i det stille. Og at du og jeg kan være uvitende medskyldige.

Skoene du går med, bilsetet du sitter på eller veska du bærer kan være laget av lær fra kyr som har beitet på nylig avskoget regnskog.

Mens mesteparten av storfekjøttet som produseres i Brasil spises i landet, blir opptil 80 % av læret eksportert. 50% går til bilindustrien, 20% går til klær og sko og ytterligere 20% går til møbelindustrien. Selv om et produkt du kjøper er laget i Italia, Spania eller Tyskland, så kan læret godt komme fra Brasil. Ingen produsenter kan garantere at læret de kjøper fra Brasil ikke stammer fra nylig avskogede områder – rett og slett fordi det er mye juks, dårlig kontroll og manglende vilje til å rydde opp fra produsentenes side.

Nå sier Regnskogfondet ifra om at nok er nok. Vi krever at lærindustrien skal bli gjennomsiktig og avskogingsfri i hele sin verdikjede, og DU kan bidra med din stemme. Det må bli slutt på at lær dreper regnskog!

Verdens regnskoger er under kraftig press, og det haster å redde dem.

Sammen må vi stå opp for regnskogen og si nei til industriell jordbruk som ødelegger regnskog - om det så er kvegdrift, soya, tømmer eller palmeolje. Ødeleggelsene er omfattende. Mellom 2002 og 2019 mistet verden regnskog på størrelse med Frankrike.

Din støtte er et kraftfullt rop til industrien, politikere og forbrukere om at ødeleggelsen av regnskog må ta slutt - for dyrenes, plantenes, menneskets og klimaets skyld.

Regnskogfondet bidrar direkte til vern av regnskog nesten på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Hjelp oss å verne enda mer.

Gjør en forskjell for regnskogen. Bli regnskogvokter.

Toppbildefoto: Araquem Alcantara