La regnskogen stå!

Smoothie Xchange stiller opp for regnskogen!

Et av de beste klimatiltakene vi har, er å la regnskogen stå.

Tenk at en god gjerning kan smake så godt?

I august lanserte vi årets "La Stå" kampanje hvor vi etterspurte hjelp fra både privatpersoner og næringslivet til å beskytte regnskogen.

Målet med utfordringen er å redde 1 million trær innen utgangen av 2023.

Smoothie Xchange som tredje største importør av açai i Europa, tok selvfølgelig utfordringen og har blitt med på laget.

Rainforest Bowl er et resultat av vårt samarbeid, som du finner i alle Smoothie Xchange sine butikker. Kjøper du denne deilige bowlen med açai sanket fra Amazonas, går 5 kroner til regnskogsbevaring - nok til å la et tre stå i ett år.

Vi er superimponert over dette tiltaket og håper at flere lar seg inspirere av Smoothie Xchange’ eksempel!

"Vi i SmoothieXchange er veldig glade for å kunne inngå et samarbeid med Regnskogsfondet og for å støtte en så viktig sak. Det er en selvfølge for oss å være med på denne kampanjen for å kunne bevare flest mulig trær, hindre avskoging og la regnskogen stå."

Mike Hodne, CEO SmoothieExchange.

Du kan også redde regnskog!

For 250kr i måneden beskytter du 600 trær i ett år. Dette tilsvarer over 100 nordmenns årlige utslipp! Er du med?

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.