La regnskogen stå!

Sammen kan vi la 1 million trær stå innen utgangen av 2023!

Regnskogfondet kaller norsk næringsliv til å bidra i årets viktigste kampanje.

Er din bedrift med?

I år har vi hatt den varmeste dagen, uken og måneden på kloden på 120.000 år og kllimakrisens påvirkning blir stadig mer merkbar, selv i vårt eget nabolag. Østlandet opplever alvorlige flomproblemer, med oversvømmelser, jordras og ødelagte avlinger. Europa sliter med rekordhøye temperaturer og skogbranner som truer både mennesker og natur. Vannmangel fører til tørke, og folk mister sine eiendeler og livsgrunnlag.

Næringslivet er også truet i form av økte forsikringskostnader, logistikk og leveranse problemer. Utfordringer i forhold til import og eksport av varer og tjenester samt økte råvare priser er også ringvirkninger vi allerede ser i dag. Og dette er bare begynnelsen.

Forskere forteller oss klart og tydelig at bevaring av skog er ett av våre mest effektive verktøy for å løse klimakrisen. I tillegg er det den billigste løsningen.

Den gode nyheten er at vi fortsatt kan løse klimakrisen. Bevaring av intakt skog er ett av de beste klimatiltakene vi har, for å sikre at vi når 2 graders målet. I tillegg er det også den billigste løsningen.

Din bedrift kan gjøre en forskjell! Regnskogfondet er i en unik posisjon til å inkludere nettopp din bedrift i kampen for å bremse klimaendringene.

Regnskogfondet ønsker å involvere så mange norske bedrifter som mulig i La Stå-kampanjen 2023. Klarer vi å redde 1 000 000 trær i løpet av utgangen av året?

Ingen bedrift kan gjøre alt, men sammen kan vi få til mye.

Vi har allerede mange engasjerte partnere med på laget, men vi trenger enda mer drakraft. Lurer du på hvordan du kan støtte?

La stå-kampanjens visjon er å engasjere både privat markedet og næringsliv. Vi søker matching-partnere som ønsker å matche innsamlingen vi klarer å få inn fra privat-markedet i hele eller deler av kampanjen.

Ønsker din bedrift å bidra på en annen måte? Vi søker også andre samarbeid og bidrag i form av donasjon, spons, eller i form av synlighet eller pengegenererende aktivitet!

Lyst til å være med, men lurer på når det passer?

5MNOK = 1.000.000 trær = 1.000.000 tonn CO2

La oss starte 2024 med å vise hele Norge hva vi har fått til sammen.

Ønsker du å bidra til La Stå 2023?

Anders Tufte

Seniorrådgiver, bedriftsmarked
(+47) 917 21 482
anderst@rainforest.no

Maria Kiær

Administrativ rådgiver, mennesker og kultur
(+47) 930 82 905
maria@rainforest.no