Amazonas brenner og trenger din hjelp. Bli med og redd regnskogen!

Skal vi løse klimakrisen og naturkrisen, må vi redde regnskogen. Det haster!

Det har vært en dramatisk økning i antall branner i Amazonas i det siste. Antall branner i juni 2021 var høyere enn på 14 år.

Det er krise for regnskogen og klimaet. Urfolk, dyr og planter mister sine hjem og leveområder. Enorme mengder C02 slippes ut i atmosfæren og bidrar til globale klimaendringer.

Men regnskogen brenner ikke av seg selv. Den blir hugget ned og tent på, for det meste for å gjøre plass til kvegdrift og jordbruk. Og produkter som lær og soya til dyrefôr blir solgt til Europa i stor skala. Sånn trenger det ikke være. Du kan være med og bli en del av løsningen. Bli med og stopp ødeleggelsen av regnskogen!

Sammen med urfolk for å redde regnskog og klima

Urfolk som bor i Amazonas ser nå sine hjem og leveområder gå opp i flammer. De er regnskogens voktere, og Regnskogfondet står sammen med dem for å redde regnskogen. Vi samarbeider for å styrke beskyttelsen av regnskogen og støtter urfolk i bekjempelsen av brannene.

Situasjonen er kritisk for oss alle. Forskere frykter at deler av regnskogen nå nærmer seg et punkt hvor økosystemet bryter sammen og regnskogen tørker ut. Regnskogen fanger opp og lagrer enorme mengder CO2 fra atmosfæren. Forsvinner regnskogen, vil det være en katastrofe som vil ha en alarmerende effekt på klimaet og naturen verden over.

Regnskogen er også et hjem for opptil 80 % av landjordas plante- og dyrearter. Når regnskogen forsvinner, forsvinner også dyrene og plantene som lever der. Vi kan ikke la dette skattkammeret av liv forsvinne!

Du gjør en viktig forskjell

Selv om situasjonen i Brasil er vanskelig, er det viktigere, nå enn noensinne, å kjempe mot kreftene som ønsker å tenne på og avskoge Amazonas. Det er ikke mange år siden Brasil klarte å bremse avskogingen, og vi kan klare det igjen. Vi er mange som bryr oss om regnskogen, og nå må alle gode krefter, både i Norge, i Brasil og internasjonalt, stå sammen for å kunne snu utviklingen.

Vi trenger deg mest av alt. Fordi alt begynner med enkeltmennesker som bryr seg.

Til deg som er med oss - takk for at du bryr deg, og takk for ditt bidrag.

Sammen skal vi redde regnskogen!

Med vennlig hilsen,
Tørris Jæger
Generalsekretær i Regnskogfondet

Dette går pengene dine til:

Pengene som samles inn går til vårt arbeid for å beskytte verdens regnskoger. I Brasil samarbeider vi med 14 lokale urfolks- og miljøorganisasjoner for å redde regnskogen. Dette er noe av det vi gjør i brasiliansk Amazonas:

- overvåking og beskyttelse av regnskogsområder.

- juridisk og politisk arbeid for å styrke rettighetene til urfolk og beskyttelsen av regnskog.

- vaktordninger og patruljer mot brann og opplæring og utrustning av brannbrigader blant urfolk som er rammet av branner.