- Vi må endre kurs!

Ny rapport fra FNs klimapanel IPCC varsler om "kode rød for menneskeheten". - Vi må endre kurs umiddelbart, sier Regnskogfondets generalsekretær, Tørris Jæger.