Adform Tracking Pixel

Du kan redde regnskog

260 millioner urfolk er avhengig av regnskogen for å overleve. Du kan bidra!

Ja, jeg vil vokte regnskogen!

Sulawesi: Urfolk er helt avhengige av regnskogen for å overleve.

Mange som lever i de tropiske skogene er blant verdens fattigste. I regnskogen har de alt de trenger for å overleve, men hvis den forsvinner har de verken mat, drikke eller husly. Ødeleggelsen av regnskog driver stadig mennesker og dyr på flukt, og utslipp fra gruve- og oljeindustri forurenser drikkevannet og gjør folk syke. Vi kan ikke redde regnskogen uten at de som bor i den har mulighet til å forsvare den og ta vare på den. Derfor jobber vi blant annet for å sikre skogens innbyggere utdanning og grunnleggende rettigheter. Slik at de med loven i hånd kan si nei neste gang en maskinfører vifter med et dokument og vil hogge ned skogen deres.

Jorda vår trenger sårt regnskog. Den er hjemmet til utallige plante- og dyrearter og over 260 millioner urfolk. Regnet som lages av skogen gir livsviktig vann til store deler av verden. Regnskogen er også helt avgjørende for å bremse klimaendringene og bevaring av regnskog er det mest effektive tiltaket for å redusere klimagassutslipp.

Det er nå vi må redde regnskogen! Både for overlevelsen til 260 millioner urfolk og over halvparten av jordas plante- og dyrearter, og for å sikre framtiden til hvert eneste levende vesen på jorda. Bli regnskogvokter i dag!