Ja, jeg vil bli regnskogvokter!

Budskap fra Sting: Hvis vi redder regnskogen kan vi redde planeten

Sting og kona Trudie Styler var blant initiativtagerne til etableringen av Regnskogfondet for 35 år siden. Deres budskap om å redde regnskogen har blitt enda viktigere nå, og det haster!

Regnskogen er avgjørende for klima på jorda fordi den er et enormt karbonfangst- og lagringsanlegg. Visste du at verdens skoger binder opp rundt en tredjedel av de totale CO2-utslippene? Når vi raserer regnskogen frigjør vi enorme mengder med CO2 samtidig som vi ødelegger karbonfangstanlegget. Det kan bli en katastrofe for verden. Visste du at årlig CO2-utslipp fra rasering av regnskog er like stort som årlig utslipp fra alle verdens biler?

Regnskogen produserer også store mengder regn på egen hånd og styrer nedbørsmønstre langt utover sitt eget område. Dette er viktig både for klima og for vår matsikkerhet. Derfor er regnskogbevaring avgjørende også for deg og meg.

Inntil 80% av alle arter på landjorden lever i regnskogen. Det er så mange forskjellige typer trær i en regnskog at du kan gå en time uten å se den samme treet to ganger. Kun 1/3 av verdens opprinnelige regnskoger er intakte. 1/3 av de opprinnelige regnskogene er borte, og den siste 1/3 av den gjenværende regnskogen er enten svært skadet eller fragmentert. Mange arter forsvinner hver dag, og en god del av disse artene uten at vi en gang har oppdaget dem.

Skal vi løse klimakrisen må vi redde regnskogen.

Du kan gjøre en forskjell!

Bli Regnskogvokter nå. Sammen kan vi redde regnskogen.

Det nytter. Vi oppnår stadig nye resultater.

Redd regnskogen. Redd verden!

Les mer om hvorfor vi ikke kan løse klimakrisen uten å redde regnskogen her