Seiere for regnskogen i 2022

Takk for din støtte! Sammen har vi fått til mye bra for regnskogen i 2022, til tross for at er krevende tider, og det er bra. For det haster! Takk for at du er med å redde regnskogen.

Du er med på å beskytte et totalt areal med regnskog på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Foto: Araquem Alcantara

Din støtte bidrar til at vi sammen beskytter ca. 720 000 kvadratkilometer regnskog, hvilket tilsvarer et areal på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Du er viktig! Dette betyr at vi hvert år avverger CO2-utslipp tilsvarende 1,5 ganger Norges totale årlige utslipp, i tillegg til å bevare hjemmene til dyr og mennesker.

I Brasil har Lula igjen blitt valgt til president, og han sier at bevaringen av Amazonas er en hovedprioritet for hans nye regjerning som starter opp 1. januar. Dette gir oss et solid håp for utviklingen i Amazonas. Forrige gang Lula var president ble avskogingen av Amazonas redusert med 68% i perioden fra 2003 til 2010.

720000 km²

Antall kvadratkilometer regnskog som Regnskogfondet bidrar til å beskytte - et areal på størrelse med Norge og Sverige tilsammen.

Tusen takk til deg! Dette har vi fått til sammen:

Du har bidratt til at vi har fått til mange gode resultater for regnskogen, urfolk, dyr, planter, og for klimaet. Foto: Thomas Marent

Takket være bidrag fra deg og andre støttespillere har Regnskogfondet, sammen med våre partnerorganisasjoner i regnskogsland, oppnådd disse resultatene så langt i 2022:

  • Peru har anerkjent isolerte urfolks eksistens i Napo-Tigre, og forpliktet seg til å opprette urfolksreservat som kan bli på et areal som er over dobbelt så stort som gamle Akershus fylke.
  • Banebrytende urfolkslov undertegnet i Den demokratiske republikken Kongo. Urfolk i landet har lenge vært utsatt for ekstrem diskriminering, og mange har blitt kastet ut av sine tradisjonelle regnskogområder. Loven sikrer urfolk en rekke viktige rettigheter.
  • To regnskog-prosjekter i Brasil og DR Kongo vant den prestisjetunge FN-prisen, Equator Prize, for sitt arbeid med å bevare regnskogen og styrke urfolks rettigheter.
  • EU er enige om en ny lov som forbyr selskaper å importere varer som har ført til avskoging. Loven omfatter blant annet palmeolje, kjøtt og skinn, soya, kaffe, kakao, trevirke og gummi, og kravet er at disse varene ikke skal være produsert på området som er avskoget etter 2020. Regnskogfondet og våre allierte har jobbet hardt for å få en slik lov, og blant annet jobbet for å få skinn inkludert i loven. Loven er et historisk gjennombrudd i arbeidet mot avskoging, selv om den også har flere områder der den bør forbedres.
  • EU jobber med et nytt regelverk for biodrivstoff, og Europaparlamentet har der gått inn for at både soya og palmeolje skal utelukkes fra biodrivstoff fra 2023. Dette er en viktig delseier for Regnskogfondet og våre allierte, selv om det fortsatt er usikkert hvordan dette regelverket vil ende opp. Dette blir trolig avklart tidlig i 2023.
  • To kvinnelige representanter for urfolksbevegelsen valgt til kongressen i det brasilianske valget. Begge kvinnene er tilknyttet Regnskogfondets samarbeidspartner, APIB. Sônia Guajajara har blitt den første urfolksministeren.
  • Indonesia forsterker innsatsen mot avskoging, og har inngått ny regnskogavtale med Norge.
  • 100 verdensledere på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow lovet å få en slutt på avskoging innen 2030. I en annen erklæring la en rekke land og stiftelser 1,7 milliarder dollar på bordet til skogbevaring utført av urfolk og lokalsamfunn.

De store vakre Morphosommerfuglene er urfolkets følgesvenner, og oppfattes ofte som hellige. En flik av himmelen tatt ned til jorden i form av en vakker sommerfugl.

Tusen takk for ditt engasjement for regnskogen!


Sammen redder vi regnskogen for dyrene, plantene, menneskene som bor i regnskogen, og ikke minst for klimaet på kloden vår!

Et utvalg av våre seiere de siste 30 årene