Finnes bare i Sentral-Afrika

Fjellgorillaen - en av verdens mest sjeldne primater

Visste du at det bare finnes ca. 1.000 fjellgorillaer, men at antallet øker takket være vernetiltak? Bli kjent med fjellgorillaen, hva som truer den og hva du kan gjøre for å hjelpe.

Fjellgorillaen finnes bare i Sentral-Afrika

Fjellgorillaen er en av gorilla-underartene, og er svært sjelden. En gruppe holder til i DR Kongo i Virungafjellene på grensen til Rwanda og Uganda. Den andre lever i Bwindi Impenetrable Nasjonalpark på ugandisk siden av grensen.

Spiser nesten hele dagen

En gorilla kan spise opp mot 20 kilo mat om dagen. Den spiser stort sett planter, særlig fjellgorillaen har et nesten 100 % vegetarisk kosthold. I tillegg til blader, bark, røtter og blomster spiser den noen ganger frukt, larver, maur, snegler osv.

Fjellgorillaen drikker veldig lite. Den får i seg nesten all væsken den trenger gjennom maten de spiser. Gorillaen er et av verdens største dyr, og den største av alle primater.

Fjellgorillaen kan bli opptil 200 kilo tung og ca. 180 cm høy. Hannen blir størst og jo større han er, jo mer populær er han blant hunnene. Gjennomsnittlig levealder for den ville fjellgorillaen er ca 35 år.

Redd fjellgorillaen

Det finnes bare litt over 1.000 fjellgorillaer.
Hjelp oss å redde dem!

Foto: Thomas Marent

Fjellgorilla (Gorilla beringei beringei)

  • Populasjon: Over 1.000, svakt økende antall
  • Status: Rødlistet av Verdens Naturvernunion (IUCN), Truet (Endangered)
  • Størrelse: Opp til ca 180 cm
  • Vekt: 90-200 kg
  • Føde: Hovedsakelig planter. Noe frukt, snegler, insekter osv.
  • Levetid: Ca 35 år
  • Drektighet: 9 mnd

Kilder:National Geographic, WWFs dyreleksikon, IUCN


Deler ca. 98 % av DNA-et vårt

Gorillaen er en av våre nærmeste slektninger, kun slått av sjimpanser og bonobo-aper som deler hele 99 % av genene sine med oss mennesker.

Hunngorillaen føder sine barn etter å ha vært gravid i 9 måneder, akkurat som oss.

Den nyfødte gorillababyen er veldig liten, veier ca 2 kilo, og er bare i stand til å klenge seg fast i morens pels. Når den blir ca. 4 måneder gammel klarer den å sitte på morens rygg.

Gorillabarn bruker mesteparten av dagen til å leke, klatre i trær, jage hverandre og slenge seg fra tre til tre. I fangenskap har gorillaen vist tydelige tegn på intelligens og har til og med lært seg tegnspråk som gjør at den kan kommunisere med mennesker.

OMSORG: André Bauma har viet livet sitt til å passe på foreldreløse fjellgorillaer i nasjonalparken Virunga i DR. Kongo. Arbeidet skjer i et område truet av krig og konflikter. Foto: James Gifford

En av verdens meste sjeldne primater

Alle gorillaer er truet ifølge IUCNs rødliste, som er Verdens naturvernunions rødliste for trua arter. Dette gjelder også fjellgorillaen. De største truslene er avskoging, ulovlig jakt og krypskyttere, sykdommer, krig og klimaendringer.

Krigen i Rwanda på 1990-tallet og uroen i DR-Kongo har ført til fattigdom og til at mange flyktninger har bosatt seg i nærheten av fjellgorillaens leveområder. Dette er et problem fordi gorillaer blir smittet av dødelige sykdommer fra menneskene.

I tillegg til å spre sykdommer, hugger mennesker ned skogen for å lage veier, bygge bosteder, utvinne olje og kull osv. Som om ikke det skulle være nok, blir noen gorillaer drept av landminer og feller som er laget for å fange andre dyr.

Det at mennesker på flukt bosetter seg i området er også et problem fordi det splitter de ulike gorillagruppene fra hverandre geografisk, noe som gjør det vanskelige for dyrene å finne parringspartnere og bidrar til færre gorillabarn, innavl og mindre genetisk mangfold.

Det betyr at endringer i klima og miljø i verste fall kan føre til utryddelse, siden genetisk mangfold er avgjørende for fjellgorillaens tilpasningsdyktighet. Jo mindre mangfold, jo lavere sannsynlighet for at det finnes individer som tåler endringene og som kan føre arten videre.

ULIKE PERSONLIGHETER: Alle har en spesiell rolle i flokken. Foto: Thomas Marent

Håp for den truede fjellgorillaen

I 2018 kom IUCN med nyheten om at antallet ville fjellgorillaer har økt fra ca 680 (i 2008) til litt over 1000.

Det er en god nyhet for miljøorganisasjoner som Regnskogfondet og våre partnere som jobber hardt for å redde skogen som gorillaene lever i. Vi har faktisk klart å få fjellgorillaen til å bli litt mindre truet enn de andre gorillaunderartene.

I 2008 var alle gorillaene i rødliste-kategorien «kritisk truet» (Critically Endangered), men i 2018 hadde antallet fjellgorillaer økt nok til at den ble flyttet over i den litt bedre kategorien «truet» (Endangered). Kampen for fjellgorillaens overlevelse, er langt fra vunnet, men dette viser at det nytter og at det er håp for truede dyrearter.

Regnskogens biomangfold er livsviktig for oss og kloden

Les mer om hvorfor

Hva gjør Regnskogfondet?

Regnskogen i Kongo er verdens nest største. Skal fjellgorillaen overleve på sikt, må vi sikre at store, sammenhengende regnskogområder forblir intakte. For redder vi skogen, så redder vi dyrene.

Regnskogfondet har samarbeidet med miljø- og urfolksorganisasjoner i Kongo siden 2003. Vi kjemper mot regnskogsødeleggelse, både ved å påvirke kongolesiske myndigheter, utenlandske bedrifter og investorer. En av våre partnere i Kongo har fått en internasjonal pris for sin lange og modige kamp mot avskoging og oljeutvinning i Virunga, hvor mange av fjellgorillaene bor.

Virunga-parken har fått mye oppmerksomhet den siste tida, blant annet på grunn av en dokumentarfilm på Netflix med navn «Virunga». Filmen følger en gruppe mennesker som gjør alt de kan for å beskytte de truede fjellgorillaene og den vernede parken de lever i mot snikskyttere, væpnet milits og andre ressursjegere og retter sterk kritikk mot det britiske oljeselskapet SOCO International.

Les mer om regnskogen i Sentral-Afrika og hva Regnskogfondet gjør for å redde den.

Se også