Årsmeldinger

Hvert år gir vi ut en årsmelding som beskriver hva vi har gjort for å bevare regnskogen og sikre urfolks rettigheter i inneværende år. Her kan du lese om hvilke resultater vi har oppnådd gjennom våre prosjekter og kampanjer.