Palmeolje – råvaren med en mørk bakside.

Palmeolje finner du overalt: i mat, sminke, hygieneartikler, dyrefôr og biodrivstoff. Palmeoljens popularitet har desverre en mørk bakside. Den spiser opp regnskogen! Les mer om palmeolje, hva du kan gjøre, og hva din støtte til Regnskogfondet går til.

To palmetrær i backgrunnen og masse oljepalmefrukter i forgrunnen.

Palmeolje utvinnes av oljepalmefrukten. Regnskogen ødelegges for å rydde plass til oljepalmeplantasjer. Foto: RFN

Den problematiske palmeoljen

Palmeolje er en spiselig og billig vegetablisk olje med mange egenskaper og bruksområder. Det har gjort den til et populært valg hos produsenter i dagligvareindustrien og i biodrivstoffindustrien. I Asia brukes den også mye som olje i matlaging. Dessverre har denne populariteten en uakseptabel bakside.

Etterspørselen etter palmeolje er blitt så omfattende at store regnskogområder ødelegges for å gi plass til nye palmeoljeplantasjer. Allerede truede dyrearter, som orangutangen og pygmeelefanten, ser sine leveområder forsvinne for å dekke den store og økende etterspørselen. Artsmangfoldet forsvinner når regnskog må vike for palmeoljeplantasjene.

Palmeoljeplantasjene erstatter regnskog og fører til tap av leveområder for disse pygméelefantene. Foto: Aaron Gekoski

Regnskogen er blant verdens mest artsrike økosystemer, mens en plantasje er en typisk monokultur, altså et område som domineres fullstendig av én art. Når plantasjer erstatter regnskog bidrar dette til utryddelsen av arter – et problem FN nylig har klassifisert som like alvorlig som klimakrisen.

Samtidig som hjemmet til utallige dyr og planter forsvinner, forsvinner et av våre viktigste klimaverktøy og verdens medisinskap: Verdens regnskoger fanger og binder opp store mengder klimagasser, og de inneholder mange uoppdagede planter og vekster med helbredende medisinske egenskaper.

Derfor er det viktig at vi alle begrenser bruken av palmeolje så mye vi kan og krever en slutt på raseringen av regnskog. Selskaper som fortsetter å bruke palmeolje må garantere at palmeoljen er helt avskogingsfri og at leverandørene deres ikke selger avskogingspalmeolje til andre. Klarer vi å senke etterspørselen, kan vi bidra til å stoppe ødeleggelsene. Det nytter!

Nugattien ble palmeoljefri etter press fra forbrukere og Regnskogfondet. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Hva kan du gjøre?

Den letteste måten for deg som forbruker å forsikre deg om at du ikke bidrar til regnskogsødeleggelse, er å velge produkter uten palmeolje. Palmeolje må merkes med "palmeolje" i mat, men for sminke-, skjønnhets- og hygieneprodukter er det ikke så enkelt. Her kan palmeoljen skjule seg under andre navn - lange tekniske navn du aldri har hørt før. Derfor krever Regnskogfondet at alle produkter med palmeolje merkes tydeligere, slik at bevisste forbrukere kan ta bevisste valg.

Du kan:

  • Sjekk innholdsfortegnelsen på maten din og se etter palmeolje.
  • Lage mat fra bunnen av. Palmeolje finnes mest i prosesserte matvarer.
  • Sjekk palmeoljeguiden vår for å se om maten din inneholder palmeolje.
  • Søk på google etter sminke, shampoo og vaskemiddler uten palmeolje.
Tre orangutanger sitter på en trestamme i regnskogen.

Vi skal redde regnskogen - for dyrene, plantene, menneskene som bor der og for klimaet! Foto: Thomas Marent

Kampen er ikke over

Fremdeles brukes det enorme mengder palmeolje, og presset på regnskogen fortsetter.

I Norge har vi oppnådd svært gode resultater, men vi er fortsatt avhengige at du og jeg er bevisste på å velge produkter uten palmeolje. Regnskogfondet jobber nå målrettet med å få til de samme endingene i EU som vi har klart å få til i Norge. Med deg på laget er vi nærmere det å oppnå gode resultater også her!

Sammen må vi, og skal vi, skape en framtid der regnskogen bevares og forbruket er bærekraftig!

Gjør en forskjell - bli regnskogvokter

Du kan hjelpe oss å stoppe ødeleggelsen av verdens regnskoger ved å støtte vårt arbeid. Din støtte går til å:

• Sette press på selskapene som avskoger og selskapene som handler med dem.

• Senke etterspørselen etter råvarene som bidrar til avskoging.

• Støtte urfolk og lokalbefolkning i deres kamp for å verne om regnskogen sin og forvalte den bærekraftig.

• Kartlegge hvor avskoging er planlagt før det skjer og jobbe for å stoppe det

• Dokumentere og synliggjøre ulovlig hogst og skadelige kommersielle avtaler.

Vi håper du er med oss i å redde regnskogene. Takk for at du bryr deg.

Redd regnskogen - for dyrene, plantene, menneskene som bor der og for klimaet vårt