Palmeolje ødelegger regnskogen. Dette må vi stoppe - nå!

Du kan gjøre en forskjell for verdens regnskoger.

Ditt bidrag gjør at vi kan jobbe stadig mer slagkraftig og langsiktig med å stoppe ødeleggelsen av verdens eldste og rikeste økosystem. Nå haster det!

Enorme regnskogområder er allerede ødelagt i Sørøst-Asia.

Ikoniske dyrearter som orangutangen, borneoelefanten og sumatratigeren står i fare for å bli utryddet.

Menneskerettighetsbrudd og fattigdom. Enorme utslipp av klimagasser.

Dette er prisen for verdens umettelige behov for palmeolje.

Denne billige og allsidige råvaren finnes i det meste - fra sjokolade og biodrivstoff til kosmetikk og oppvaskmidler.

Les mer om problemet med palmeolje og hvorfor vi må gjøre noe med dette.

Et enormt palmeoljeplantasje i Indonesia der det før lå regnskog.

For å redde regnskogene MÅ vi redusere forbruket av palmeolje - og det haster.

Palmeoljeforbruket på verdensbasis øker stadig. Forbruket nådde 75 millioner tonn i 2020, og for å møte den økende etterspørselen blir mer og mer regnskog ødelagt. Verdens eldste og rikeste økosystem raseres og erstattes av enorme områder som domineres av en art - oljepalmen.

Plantasjene i Indonesia, landet med verdens tredje største regnskog, dekket 140 000 km² i 2020. Det tilsvarer å skulle gjøre Hellas til én stor palmeoljeplantasje. Dette kan ikke fortsette. Er det en slik verden vi ønsker å gi videre til våre etterkommere?

DU kan bidra til å stoppe ødeleggelsen av regnskogene ved å unngå produkter med palmeolje.

Gjør en forskjell - bli regnskogvokter

Du kan hjelpe oss å stoppe ødeleggelsen av verdens regnskoger ved å støtte vårt arbeid.

Din støtte går til å:

• sette press på selskapene som avskoger og selskapene som handler med dem
• senke etterspørselen etter råvarene som bidrar til avskoging
• støtte urfolk og lokalbefolkning i deres kamp for å verne om regnskogen sin og forvalte den bærekraftig
• kartlegge hvor avskoging er planlagt før det skjer og jobbe for å stoppe det
• dokumentere og synliggjøre ulovlig hogst og skadelige kommersielle avtaler

Vi håper du er med oss i å redde regnskogene. Bruk giverskjemaet på toppen av siden og begynn å gjøre en forskjell i dag.

Takk for at du bryr deg.

Noen utvalgte seiere

Regnskogfondets palmeoljekampanje i 2012 førte til en 70 % nedgang i bruken av palmeolje i norske matvarer. Anslagsvis 10.000 tonn palmeolje forsvant fra hyllene!

Et mer regnskogvennlig næringsliv. Oljefondet unngår å investere i selskaper som avskoger. Matgigantene PepsiCo og Nestlé tar avstand fra palmeoljeverstinger. Palmeoljeprodusenter som Wilmar (kåret til verdens verste selskap av Newsweek i 2012) tar nå bærekraftig produksjon på alvor.


Palmeolje til biodiesel i norsk veitrafikk strupes fra 2021 etter press fra Regnskogfondet. Forbruket var på 317 millioner liter palmeolje så nylig som i 2017. En kjempeseier for klima og regnskog!

En planlagt palmeoljeplantasje i indonesisk Papua ble stanset etter lang tids kamp av Moifolket med støtte fra Regnskogfondet. 80 km2 urørt regnskog reddet. Bildet er fra Moifolkets feiring av seieren.