– Vi gjør det vi kan for å holde trykket oppe

Truslene mot regnskogen stanses ikke av koronaviruset, skriver Regnskogfondets generalsekretær Øyvind Eggen.

Regnskogfondets daglige leder Øyvind Eggen.

Generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet.

Mye er endret på kort tid, både i verden og vår egen hverdag. Den nye situasjonen gir oss veldig forskjellige utfordringer, men er krevende for alle.

Som andre arbeidsplasser har vi i Regnskogfondet gjort tilpasninger. De fleste har hjemmekontor, men vi klarer å jobbe rimelig godt sammen med digital teknologi. Vi har allerede gode rutiner for prosjektoppfølging med samarbeidspartnere i regnskogland på lignende måter, så for oss er det ikke helt nytt.

Men den nye situasjonen preger også regnskoglandene. Fordi urfolksamfunn er ekstra sårbare for smittsomme sykdommer, er prosjektbesøk og reiser til regnskogen avlyst. Det samme gjelder aktiviteter der mange mennesker møtes. Myndighetene har også innført restriksjoner i de fleste land der vi jobber.

Mye av arbeidet kan likevel gjennomføres uten reising og møter. Det gjelder for eksempel påvirkning av myndigheter og næringsliv, informasjonsarbeid og annet både i Norge og regnskoglandene. Vi gjør det vi kan for å holde oppe trykket i dette arbeidet selv om verden for tiden har oppmerksomhet på andre ting.

Vår økonomiske støtte til det lokale arbeidet i og rundt regnskogen fortsetter selvsagt som før. Våre lokale samarbeidspartnere har høy kompetanse og gode rutiner, og de håndterer situasjonen på beste mulige måte.

Truslene mot regnskogen og de som bor i skogen stanses ikke av virusepidemien, og når myndighetenes og verdens oppmerksomhet rettes mot andre utfordringer er det ekstra viktig at de ikke blir alene i kampen for å hindre avskoging. Det er jo like viktig selv om verden opplever en helsekrise og økonomisk nedtur.

Det kommer en tid når dagens krise er over, og da er verden fortsatt avhengig av det biologiske mangfoldet, klimaregulering og andre tjenester som regnskogen gir oss. Og hvem vet, kanskje vil vårt felles arbeid for bevaring av regnskogen bidra til hindre lignende globale kriser i framtiden, eller løse dem om de oppstår? Regnskogen har jo bidratt med behandling mot sykdom mange ganger før - mens ødeleggelse av regnskogen har vært årsak til flere farlige virus har blitt overført til mennesker.

Vi må bevare den skogen vi har igjen og sørge for at menneskeheten i framtiden jobber på lag med naturen. Det er vårt beste forsvarsverk mot framtidige kriser.

Ta godt vare på deg selv og dem rundt deg!