Vest-Papua vil beskytte all regnskog i provinsen

Vest-Papuanske myndigheter forplikter seg til å beskytte minst 90 000 km2 skog, et område på størrelse med Portugal, eller 90 % av landarealet i provinsen Vest-Papua. Dette er i praksis all skog i provinsen.

Fjell dekket av regnskog. Foto.

Øya Ny-Guinea har Asias siste store sammenhengende regnskog. Rundt halvparten av øya tilhører Indonesia, og består av de to provinsene Papua og Vest-Papua.

I forbindelse med regnskogskonferansen Oslo Tropical Forest Forum har vest-papuanske myndigheter erklært at de vil beskytte minst 9 millioner hektar regnskog i Vest-Papua. Dette er i praksis all skog i provinsen, og tilsvarer et område på størrelse med Portugal.

- Vi har sett hva som har skjedd i Kalimantan og Sumatra, og vi ønsker ikke at våre barn og barnebarn kun skal høre om paradisfugler (Cenderawasih) og skogen fra fortellinger, sier Vest-Papuas guvernør Dominggus Mandacan. Guvernøren har vært en sterk pådriver i dette arbeidet, og ønsker å vise at skogbevaring basert på urfolks rettigheter og tradisjoner kan kombineres med fattigdomsreduksjon og forbedrede levekår.

Trehus bygd høyt oppe i tretoppene av regnskogtrær på øya Papua.

Skogvern i Vest-Papua må også inkludere beskyttelse av urfolks rettigheter og deres levebrød, sier Bustar Maitar fra EcoNusa.

Må ivareta urfolks rettigheter

Bustar Maitar i Regnskogfondets partnerorganisasjon, EcoNusa, understreker viktigheten av at urfolk skal kunne fortsette å leve tradisjonelt i og av skogen.

- Guvernørens forpliktelse er gode nyheter både for urfolk og det globale samfunnet, og slike gode nyheter må inkludere og følges av en beskyttelse av urfolks rettigheter og deres levebrød, sier Maitar.

Ifølge kunngjøringen skal 70% av skogen soneres som vernet skog, og det skal være muligheter for at den kan forvaltes av lokalsamfunn i tråd med offisielle retningslinjer for skogvern.

Asias største sammenhengende regnskog

Øya Ny-Guinea har Asias siste store sammenhengende regnskog. Til tross for en betydelig naturrikdom og økt økonomisk vekst er både Papua og Vest-Papua blant de fattigste provinsene i Indonesia, og skogen er under en kontinuerlig trussel fra destruktive industrier og klimaendringer. Til nå har Papua og Vest-Papua vært relativt skjermet fra omfattende hogst og plantasjevirksomhet, men frykten har vært stor for at provinsene vil lide samme skjebne som øyene Sumatra og Kalimantan, med massiv avskoging og degradering av skog.

- Fantastiske nyheter

Myndighetene i Vest-Papua har allerede tatt viktige steg for å beskytte skogen og den papuanske befolkningen. I 2015 erklærte de provinsen som en «Conservation Province» - blant annet med formål om å forbedre befolkningens levevilkår og rettigheter, og sikre bærekraftig forvaltning av naturressurser.

- Vest-Papuanske myndigheters erklæring om å bevare regnskogen er fantastiske nyheter, sier Anja Lillegraven, leder i Regnskogfondets Asiaavdeling. - Vest-Papua går nå foran som et eksempel for resten av verden. Nå må alle gode krefter trå til for å hjelpe provinsmyndighetene med å gjennomføre planene om skogbevaring.


Kontakt

Silje Eriksen

Seniorrådgiver, Indonesia-og-PNG-programmet
silje@rainforest.no