COP15: Forhandlinger om globalt rammeverk for biologisk mangfold

Regnskogvern er nøkkelen til en vellykket naturavtale

Aldri før i moderne tid har forholdene ligget bedre til rette for at verdens ledere skal få på plass en sterk, global avtale som sikrer at menneskene skal leve i harmoni med naturen og hindre masseutryddelse av arter.

LEIRE: Arapapegøyer (Ara macao og Ara ararauna) spiser leire i peruansk Amazonas. Foto: Thomas Marent

5. desember 2022, Montreal/Oslo

Menneskenes overforbruk av naturens ressurser fører til masseutryddelse av arter og ødeleggelse av hele økosystemer. Nå står verden ved et vendepunkt. Når ledere samles i Montreal denne uken, er det gode muligheter for å lande en sterk avtale som beskytter det som er igjen av global natur. Å beskytte store, sammenhengende områder med urørt regnskog er grunnleggende for å få til det.

Verdens tropiske regnskoger er hjem til mer enn halvparten av verdens biologiske mangfold, og det vil være umulig å løse natur- og klimakrisen uten å beskytte livet inne i skogene.

- I våre mer enn 30 års arbeide for å beskytte regnskogen, har vi aldri sett en så sterk samlet fremdrift som nå. Nå mobiliserer myndigheter, næringsliv og folk over hele verden. Den nye avtalen må peke ut veien for hvordan vi skal samarbeide på tvers av nasjoner og sektorer i samfunnet for å leve i harmoni med naturen, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

GIFTIG: Pilgiftsfrosk (Oophaga histrionica) i regnskogen i Colombia. Foto: Thomas Marent

Akkurat nå er det ny politisk vilje i regnskogland som Brasil og Colombia til å bevare sin nasjonale skog, i tillegg har Europa og USA vist vilje til å kanalisere mer penger til regnskogbeskyttelse enn noen gang før, og importregulerende lover blir vedtatt. EUs avskogingslov ble også nylig vedtatt.

Det er grunn til optimisme. Ikke bare regjeringer, men også investorer, bedrifter og forbrukere følger nå tidsånden.

- Vi trenger næringsliv og investorer med på denne dugnaden, og det gir oss håp å se at de i økende grad kutter avskoging fra forsyningskjedene sine. Selv om fremdriften går for sakte, er det bevegelse i riktig retning. Ny teknologi som satellittovervåking gjør samtidig at det blir vanskeligere å skjule ulovlige aktiviteter, fortsetter Jæger.

Regnskogfondet støtter forslaget om det såkalte 30 x 30-målet om å beskytte 30 prosent av verdens natur innen 2030, et ambisiøst mål fra dagens 17 prosent.

- Å beskytte 30 prosent av jordens ressurser sender et tydelig signal til myndigheter og næringsliv, og vil være et effektivt tiltak for en sterk avtale. Det blir viktig å prioritere verdifulle økosystemer som intakt regnskog, og å forby miljøskadelige aktiviteter innenfor disse områdene. Samtidig må rettighetene til urfolk og lokalsamfunn sikres når målet implementeres, understreker Jæger.

PATRULJER: Menn fra Yanomami-folket i regnskogen nord i brasiliansk Amazonas. Yanomami-folket patruljerer regnskogen sin regelmessig på utkikk etter ulovlige gullgravere. Foto: Thomas Nilsen/VG

Urørt og sammenhengende regnskog

Avgjørende nøkkelkriterier for å sikre en sterk og effektiv avtale er ikke bare å sikre mengden regnskog i kvadratkilometer slik mye internasjonal skogpolitikk er fokusert på. For selv om det er viktig å bevare all regnskog, forventer Jæger at den nye naturavtalen har konkrete mål som sikrer kvaliteten på skogen.

– Overfloden av liv i en million år gammel regnskog kan ikke enkelt gjenskapes. Nå er bare en tredjedel av de opprinnelige tropiske regnskogene intakte. Avtalen må sikre at det som er igjen ikke går tapt, sier Jæger. Sammenhengene regnskogområder er et annet viktig krav. Større pattedyr trenger store områder for å streife omkring, og fragmenteringen av tropiske regnskoger gjennom veinett, gruvedrift og jordbruk har presset store dyr, som orangutanger og sumatratigere til randen av utryddelse.

Hvorfor er artsmangfoldet i regnskogen så viktig?

Skogfolks rettigheter

Vitenskapen bekrefter at artsmangfold er best bevart i regnskogområder som forvaltes av urfolk. Derfor er det et stort problem at urbefolkning ekskluderes fra beslutninger som angår deres landområder. Mange utsettes også for vold og trusler.

- Urfolk har aldri mistet forståelsen av skogens og naturens egenverdi og har i århundrer funnet måter å leve i harmoni med naturen på. Det er ikke bare moralsk riktig, det er også en forutsetning for en sterk og effektiv avtale at den sikrer beskyttelse av urfolks landrettigheter, sikkerhet og retten til å bli inkludert i beslutninger som angår dem, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Rettigheter redder regnskog

Vi redder regnskogen sammen med urfolk og lokalsamfunn.

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no

Les mer om dyr og planter i regnskogen: 

Papegøyer spiser av en klippe med leire i regnskogen. Foto.

Redd hjemmet til regnskogens dyr og planter: