Ny EU-lov skal hindre avskogingsprodukter fra å komme inn i Europa

EU ble i begynnelsen av desember 2022 enig om en ny lov som forplikter selskaper å sikre at produktene de importerer som palmeolje, kjøtt, soya, lær, kaffe og kakao ikke stammer fra skogødeleggelse. Dette vil høyst sannsynlig også bli gjeldende i Norge.

AVSKOGING: Avskoging i urfolksterritoriet Wawi, Xingu, Brasil. Foto: Kamikiá Kisêdjê/AIK/Regnskogfondet

- Dette er et svært viktig bidrag for å stoppe tapet av natur og arter, og et positivt signal å sende til naturtoppmøtet COP15 som startet i Montreal onsdag, 7 desember. Å stoppe avskogingen er avgjørende for å takle to av hovedutfordringene menneskeheten står overfor: Tap av natur og klimaendringene, sier Nils Hermann Ranum, leder for avskogingsfrie markeder i Regnskogfondet, og legger til:

- En helt nødvendig lov som vi har jobbet for i mange år!

Slutt på import av høyrisikovarer

Europa importerer enorme mengder høyrisikovarer knyttet til avskoging. Et område større enn EU gikk tapt på grunn av avskoging fra 1990 til 2020, hvor EUs forbruk stod for rundt 10 prosent av ødeleggelsene. Å stoppe importen av avskogingsprodukter til EU er derfor avgjørende for å redusere global avskoging.

Det blir nå ulovlig for europeiske selskaper å importere varer som kjøtt, lær, soya og palmeolje, dersom disse er produsert i nylig avskogede områder. Dette betyr at selskapene må sikre kontroll og rydde opp i verdikjedene sine. - Europa tar nå et modig og viktig skritt, ved å kreve at selskaper må bevise at produktene de bringer til Europa ikke har forårsaket avskoging, sier Ranum.

Brasils storfeindustri er den største enkeltdriveren for avskoging. Mesteparten av kjøttet konsumeres i Brasil, men Europas bilindustri er en storkjøper av høyrisikoskinn fra brasilianske slakterhus.

- Europeisk bilindustri kjøper skinn fra Brasils storfeindustri, som er den industrien som forårsaker mest avskoging på jorden. Volkswagen og andre bilprodusenter må nå få kontroll over forsyningskjeden sin, for å unngå å være medskyldige i avskoging. Vi vil følge nøye med på bilindustrien for å sikre at de følger opp dette, sier Ranum i Regnskogfondet.

Også Norge importerer skinn fra Brasil, blant annet til bruk i møbelproduksjon.

Smutthull som må fikses

Til tross for at dette er en historisk viktig lov, er det enkelte smutthull som må rettes opp i når forskriften skal revideres. Rettighetene til urfolk som bor i skogsområder er bare delvis beskyttet i hvordan forskriften er utformet nå. Ødeleggelse av andre økosystemer enn skog er ikke inkludert. Dette åpner for at soyaindustrien kan fortsette å ødelegge natur i deler av den brasilianske savannen; cerradoen.

- Ikke alle brannene er slukket. Det er synd at EU ikke klarte å sikre rettighetene til urfolk som bor i skogområder på en bedre måte. Loven innebærer heller ikke beskyttelsen av andre økosystemer enn skog, noe som betyr at noe av den pågående ødeleggelsen fra soyaindustrien vil få fortsette i deler av de sårbare og artsrike savanneområdene. Regnskogfondet vil jobbe for å endre dette i kommende revisjoner av forskriften, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

​Klaser med rød palmeoljefrukt

Du kan være med og stoppe råvarene som ødelegger regnskogen.