Verdens største kjøttprodusent anklaget for avskoging i Amazonas

Kjøttprodusenten JBS bruker norske DNV til å forsvare seg mot anklager fra Amnesty om avskoging. DNV avviser at deres rapporter frikjenner JBS.

Foto: Rodrigo Baleia / Greenpeace

Verdens største kjøttprodusent, JBS, anklages i en ny Amnesty-rapport for å benytte kveg som har beitet ulovlig på avskogede urfolksterritorier i Brasil. Rapporten støttes av ny etterforskning publisert i tidsskriftet Science som viser at tonnevis av brasilianske kjøttprodukter som eksporteres til Europa er produsert på avskogede områder.

Amnesty-rapporten viser gjennom grundige case-studier hvordan kjøtt fra illegale kvegfarmer i regnskogen ender opp på slakterbenken hos JBS via såkalte indirekte leverandører.

Amnesty International hevder at JBSs manglende overvåkingssystemer betyr at de både bryter FNs retningslinjer for bedrifters samfunnsansvar og menneskerettigheter og kjøttindustriens såkalte “beef agreement”.

- Amnesty har gjort et viktig arbeid som avdekker at kvegindustrien i Brasil fortsatt er en viktig årsak til avskoging i Amazonas, til tross for årevis med løfter om det motsatte, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet.

Kvegindustrien er en viktig driver av avskoging i Brasil. Foto: Bruno Kelly/Regnskogfondet

Hevder å være 99,9 prosent avskogingsfrie

JBS har systematisk avvist anklagene om bidrag til avskoging. En sentral del av JBS sitt forsvar har vært å vise til årlige verifikasjonsrapporter fra norske DNV.

Til Amnesty skrev JBS blant annet at "uavhengige revisjoner gjennomført de siste seks årene av ledende revisorer DNV-GL og BDO viser 99,9% samsvar med disse standardene totalt sett. I 2019 oppfylte 100% av direkte kjøp våre sosiale og miljømessige kriterier."

Det samme er blitt hevdet overfor andre aktører. Det kreves imidlertid inngående kunnskap om brasiliansk kvegindustri for å oppdage hva DNV-rapportene har og ikke har sett på. Dette har Regnskogfondet og Framtiden i våre hender gjennom de siste månedene diskutert grundig med DnV GL. Denne uken kom resultatet.

Misbrukte DNVs rapporter

I et brev til JBS og organisasjonene bekrefter DNV-GL at verifikasjonsrapportene deres ikke kan brukes til å hevde at JBS sine produkter er avskogingsfrie, og at de reagerer på misbruken av rapportene:

“Vi er blitt gjort oppmerksom på at JBS bruker rapporten som et bevis på at praksisen for innkjøp av storfe er avskogingsfri. DNV-GL ser derfor det som nødvendig å ta avstand fra dette”, skriver DNV.

DNV gir deretter en grundig gjennomgang av hvilke risikofaktorer de ikke har inkludert i verifikasjonsrapporten, inkludert den omfattende bruken av indirekte leverandører.

“...verifikasjonsrapporten kan ikke under noen omstendigheter brukes som bevis på at JBS er fullstendig avskogingsfri", konkluderer DNV i brevet.

Uttalelsen er ett av svært få tilfeller hvor DNV har tatt avstand fra egne rapporter eller misbruk av disse offentlig.

- Vi setter pris på at DNV har vist ansvar for JBS sitt misbruk av DNV sine rapporter ved å gjøre offentlig hva rapporten viser og ikke viser. Vi håper også prosessen vil føre til ennå høyere oppmerksomhet om muligheten for slikt misbruk i framtiden, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet.

Grønnvasking av kveg som beiter på avskogede områder er et utbredt problem.Foto: Søren Hvalkof

Grønnvasking av kveg

Et utbredt problem med kvegdrevet avskoging er den utstrakte bruken av indirekte leverandører, sammen med muligheten for såkalt «cattle laundering» grønnvasking gjennom forfalskede dokumenter.

Hos både JBS og og konkurrenten Marfrig stammer langt over halvparten av kveget de slakter fra slike indirekte leverandører. Likevel var denne delen av produksjonen unntatt fra verifiseringsarbeidet til DNV. Denne utelatelsen skapte grunnlag for misbruk av rapportene og feiltolkning av situasjonen for kvegdrevet avskoging i Brasil.

- Så lenge den brasilianske regjeringen velger å demontere sine egne miljøreguleringer, er risikoen for å være delaktig i avskoging og menneskerettighetsbrudd dessverre sterkt økende ved all handel og interaksjon med Brasil og brasilianske varer, sier Øyvind Eggen i Regnskogfondet.

Han mener politikere og næringslivsaktører i Norge og Europa bør stille ekstra strenge krav til både Brasil og produkter med høy avskogingsrisiko som soya, kjøtt og lær.

- Regjeringen må heller ikke inngå nye handelsavtaler som kan forsterke presset på regnskogen eller legitimere nåværende brasiliansk politikk inntil disse utfordringene er løst, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet.