Urfolksprotester over hele Brasil

Urfolk i Brasil frykter at de grunnlovsfestede rettighetene deres er i fare. Denne uka tok de til gatene i protest.

Urfolk over hele Brasil protesterte blant annet mot at urfolksdirektoratet FUNAI blir fratatt sentrale ansvarsområder. Foto: MNI

Demonstrasjonene ble gjennomført i mer enn 22 delstater, samt hovedstaden Brasilia torsdag 31. januar, og var i regi av den nasjonale urfolkssammenslutningen APIB og den nasjonale urfolksmobiliseringen MNI.

Urfolkene protesterer både mot endringer som president Jair Bolsonaro innførte på sin første dag i embetet, men også for å uttrykke frykt for økt vold og diskriminering.

Som noe av det første president Bolsonaro gjorde, ble ansvaret for prosessene med å opprette nye urfolksterritorier flyttet fra urfolksdirektoratet FUNAI til landbruksdepartementet. Dette fratar FUNAI en funksjon de har forvaltet i mange tiår.

I tillegg ble direktoratet flyttet fra justisdepartementet til et mindre sentralt departement.

– Denne endringen forstås som en nedprioritering av rettighetene urfolk har til landområdene sine, til fordel for landbruksinteresser, forklarer leder for Brasil-programmet i Regnskogfondet, Ellen Hestnes Ribeiro.

Protestene i Brasil dreier seg også om at urfolk og skogfolk er utsatt for vold i forbindelse med ulovlig inntrengning i territoriene deres. Inntrengerne er gjerne folk som driver ulovlig hogst eller mineralutvinning.

Regnskogfondet frykter at nedprioritering av FUNAI fører til mindre lokal tilstedeværelse og en forverring av situasjonen.

– Vi deler våre partneres bekymring for økt vold mot urfolk og andre minoriteter i Brasil. Vi håper den nye regjeringen vil spille på lag med urfolks og skogfolks representative organisasjoner og etablerte fagmiljøer i Brasil for å ta opp kampen mot trusler og vold som særlig rammer urfolksledere og lokalsamfunn, sier hun.