Sterk økning i branner på tross av brannforbud

Antall branner i Amazonas har økt med 28% i juli, sammenlignet med samme måned i fjor. Det skjer på tross av et 120 dagers brannforbud som tidligere i juli ble innført etter krav fra blant annet norske investorer.

I følge Brasils romforskningsinstitutt, INPE, viser satellittovervåkningen 6.804 branner i juli i år, mot 5.318 i juli i fjor. Satellittbilde-analyser fra MAAP-prosjektet viser at brannene er direkte koblet til områder som nylig er avskoget.

- Brannene kommer til å øke i ukene som kommer, på samme måte som i fjor. Det er ikke et naturfenomen, men et resultat av at store skogsområder er ødelagt og utsatt for brann. Dette er et symptom på den politikken som Brasil har ført. Det er en politikk som setter hele verden i fare, for vi er alle avhengig av regnskogen, sier generalsekretær i Regnskogfondet, Øyvind Eggen.

Kan bli nytt kriseår for Amazonas

Stor økning i tørke og forventet orkansesong kan gjøre brannene i august enda farligere enn i fjor, med økt risiko for at påtente branner sprer seg til mer intakt regnskog, selv om dette ennå ikke har skjedd i Amazonas hittil i år.

- Mye tyder på at også denne sommeren vil bli avsluttet med miljøkatastrofer i Brasil. Nå er det viktigere enn noensinne at politikere, næringsliv og forbrukere stiller krav til regjeringen i Brasil om å stanse ødeleggelsene, sier Eggen.

Eggen understreker at han også ser positive tegn. - Tallene fra INPE viser blant annet solid reduksjon i branner i delstaten Rondônia. Dette kan være et tegn på at myndighetenes brannforbud og militære tilstedeværelse likevel har dempende effekt på selve brannene, selv om vi ikke ser tegn til effekt av dette andre steder og det underliggende avskogingsproblemet består, sier han.

Det brasilianske forskningsinstituttet IPAM har anslått at omlag 4500 kvadratkilometer skog som ble avskoget i 2019 ennå ikke er brent.

Ønsker mer økonomisk press på Brasil

Selv om både branner og avskoging i 2020 kan bli like ille som fjorårets katastrofeår, tror Eggen likevel at det internasjonale engasjementet har hatt en effekt.

- Det som nytter best nå er økonomisk press. Hensynet til det internasjonale markedet har ført til at brasilianske myndigheter er urolige og har igangsatt tiltak for å begrense ødeleggelsene, forteller Eggen.

- Flere norske investorer og importører har bidratt til dette, og det virker: Situasjonen ville vært mye verre uten det internasjonale engasjementet. Men det er ikke nok, og presset må øke.