Statsbudsjettet: Skuffende kutt i regnskogsatsingen

Regjeringen kutter regnskogsatsingen med 200 millioner kroner, og bryter dermed med Stortingets vedtak.

Flyfoto av regnskog med en elv som bukter seg gjennom

Regnskogfondet mener regjeringen må sette av 3,5 milliarder kroner til regnskogsatsingen hvis tidligere ambisjonsnivåer skal opprettholdes.

Regnskogfondet mener det er mye positivt i regjeringens forslag til statsbudsjett: Bistandsbudsjettet er på én prosent, bevilgningen til langsiktig bistand gjennom frivillige organisasjoner opprettholdes og hensynet til klima og miljø skal integreres når FNs bærekraftsmål skal følges opp i utviklingssamarbeidet.

Regnskogsatsingen bør økes til 3,5 milliarder

Skåret i gleden er at regjeringen bryter med egne ambisjoner og Stortingets vedtak når Norges regnskogsatsing ikke følges opp med nødvendige midler. Siden klimaforliket fra 2008 har ambisjonen vært å bruke 3 milliarder kroner årlig, men i årets budsjett er det kun foreslått 2,8 milliarder. Dette bryter også med et vedtak i Stortinget fra 2013 om nivået på regnskogsatsingen.

- Vi krever at regjeringen setter av 3,5 milliarder kroner til å redusere klimagassutslipp gjennom å bekjempe avskoging i 2017. Dette er et minstemål dersom ambisjonsnivået fra 2008 skal videreføres. På grunn av prisstigningen er 3,5 milliarder kroner like mye verdt som 3 milliarder kroner var i 2008, sier daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet.

Det lave ambisjonsnivået gjør at viktige og nye land som Myanmar ikke kan få en avtale om redusert avskoging med Norge.

- Myanmar har enorme og verdifulle skogområder som er under hardt press. Det er fortsatt gode muligheter for å kunne bevare disse for framtida, og et samarbeid med Norge om regnskogsbevaring ville vært svært viktig. Dessverre utnytter ikke Norge denne muligheten når regjeringen nå lukker døra og holder igjen bevilgningen til regnskog, sier Løvold.

Avvikler støtte til urfolk i Brasil

Det er positivt at regjeringen har inkludert urfolk og menneskerettighetsforkjempere som et spesielt satsingsområde for 2017. Likevel velger regjeringen å avvikle det norske urfolksprogrammet i Brasil, og det til tross for at regjeringen selv melder om at programmet fikk gode resultater i 2015.

-Truslene og overgrepene mot urfolk øker, ikke minst i Latin-Amerika, og det er derfor uforståelig at regjeringen melder at de nå vil fase ut det meget viktige urfolksprogrammet i Brasil i løpet av kommende år, sier Løvold.

Kontakt

Lars Løvold

Spesialrådgiver, internasjonale partnerskap
(+47) 481 88 148
lars@rainforest.no