Statsbudsjettet 2024

Klimaplanen fram mot 2030 øker belastningen på regnskogland

Ved å lene seg på økt bruk av biodrivstoff flytter regjeringen klimautslipp fra Norge til andre land for å pynte på Norges klimastatistikk. Samtidig står regnskogstøtten på stedet hvil.

Illustrasjon: Transport & Environment

Av Kristin Rødland Buick.

– Dette budsjettet er svært dårlig nytt for regnskogen. Regjeringen lener seg i stor grad på økt bruk av biodrivstoff for å nå klimamålene i 2030, en økning som vil bli umulig å få til uten at det øker etterspørselen etter matoljer, bl.a. regnskogødeleggende soya og palmeolje. Det er begrenset tilgang på bærekraftig, avansert biodrivstoff. Vi kan ikke flytte utslippene fra Norge til andre land for å pynte på Norges klimastatistikk, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

I budsjettet for neste år økes innblandingskravet for biodrivstoff i veitransport, uten at vi samtidig øker andelen som må komme fra den mest bærekraftige formen for biodrivstoff, som består av for eksempel avfall og rester fra skogbruk.

– Dette er urovekkende, og svært skuffende. Regjeringen har valgt den løsningen som er verst for de globale klimautslippene og globalt naturmangfold. Det er også påfallende at dette tiltaket ikke er blant de 85 tiltakene Miljødirektoratet la fram for å nå Norges klimamål i 2030. Det betyr at det ikke er miljøfaglig grunnlag for regjeringens biodrivstoffpolitikk, sier Tørris Jæger.

Regnskogstøtten - på stedet hvil

– Regjeringen viser overraskende lave ambisjoner for Norges regnskogsstøtte, som har stått stille i ti år. Når vi nå har en historisk mulighet til å sikre mer og bedre beskyttelse av regnskogen, hadde vi forventet økt støtte fra Norge i dette første budsjettet etter den historiske naturavtalen som ble inngått på FNs naturtoppmøte COP15 i Montreal for knapt et år siden, hvor Norge lovet økt naturfinansiering, sier Tørris Jæger.

Med svak kronekurs blir dette en reell nedgang for regnskogstøtten. Dette budsjettforslaget gjør for eksempel at Norge ikke kan bidra med ny og svært etterlengtet støtte til Brasils nye innsats for Amazonas, i en tid hvor den norske staten tjener store penger.

Bevaring av verdens gjenlevende regnskog er et av verdens aller viktigste og mest kostnadseffektive klimatiltak. Tørke, hete og ekstremvær i sommer gjorde at mange fikk føle på kroppen hva klimaendringene betyr. Dette krever at rike land som Norge satser. Det norske klima- og skogsatsingen har beviselig fungert. Skog er et av områdene vi er best på. Vi kan ikke slippe det ansvaret nå.

Julie Wentzel Frøland

Leder, politikk
(+47) 988 03 090
julie@rainforest.no

Hvorfor er bruken av palmeolje problematisk?

Redd regnskogen