Statsbudsjettet 2024

En milliard mer til klima og regnskog

Fantastiske nyheter for regnskogen! Klima og skogsatsningen økes med 1 milliard kroner i statsbudsjettet for 2024.

BORNEO: Regnskogen på øya Borneo i Sørøst-Asia. Foto: Shutterstock

Oslo, 3. desember 2023

– Dette er fantastiske nyheter for regnskogen. Mulighetene for regnskogbevaring er bedre enn noen gang med politisk vilje i Brasil, Colombia og Indonesia. Samtidig er fremgangen skjør, og presset stort. Derfor er det viktig at Norge stiller opp med økt støtte når mulighetene er der, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Med den nye økningen vil norsk regnskogsatsing ligge på 4 milliarder kroner totalt.

Økt støtte til kampen mot avskoging i Brasil

Norge ville uten denne økningen ikke kunne bidratt i særlig grad til å støtte regnskoginnsatsen i Brasil med nye midler. Nå kan Brasil få støtte til å gjenopprette landets miljøinstitusjoner som overvåker regnskogen og slår ned på skogkriminalitet og til å styrke urfolk- og lokalsamfunns skogforvaltning.

– Bevaring av verdens gjenlevende regnskog er et av verdens aller viktigste, og mest kostnadseffektive klimatiltak. Når Brasil så langt i år har halvert avskogingen er det et utslippskutt tilsvarende fem ganger Norges totale årlige utslipp, sier Jæger.

Leverer på løfte fra naturtoppmøte

Senest i august forpliktet Amazonaslandene seg til tettere samarbeid for å redde regnskogen, etter et historisk toppmøte i Belém i Brasil. Og for knappe ti måneder siden ble alle verdens land enige om en naturavtale, som vektlegger bevaring av områder med særlig betydning for biologisk mangfold.

– Her leverer Norge både på løftet fra naturtoppmøtet i Montreal om å doble naturbistanden innen 2025 og på våre internasjonale klimaforpliktelser, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no

Redd regnskogen