Riksrevisjonens rapport handler ikke om Regnskogfondet

Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing dreier seg om den statlige regnskogssatsingen.

Riksrevisjonen publiserte i dag en undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing, og denne har blant annet blitt omtalt av NRK.

Det hender at vi i Regnskogfondet blir forvekslet med denne satsingen, som på folkemunne blant annet omtales som "regnskogsmilliardene". Vi vil derfor presisere at Riksrevisjonens undersøkelse handler om den statlige norske regnskogssatsingen, og ikke har noe med Regnskogfondets arbeid å gjøre.

Her kan du lese mer om Regnskogfondet.

Her kan du lese mer om den norske klima- og skogsatsingen.