Livsfarlig å jobbe for rettigheter i Malaysia

Regnskogfondet fikk denne uken den triste beskjeden om at Bill Kayong, en rettighetsaktivist i Malaysia, ble skutt i bilen sin i Miri i Sarawak.

Nylig ble en rettighetsforkjemper drept på åpen gate i Malaysia. Antall miljøaktivister som ble drept i fjor er høyere enn noen gang.

Den 43 år gamle politikeren og rettighetsaktivisten ble drept etter å ha gått sterkt ut mot hogst- og palmeoljeselskaper som annekterer landområdene til lokalbefolkningen.

Overlatt til seg selv

Drapet ryster samarbeidspartnerne våre og andre sivilsamfunnsorganisasjoner i Malaysia, som nå krever at politiet tar saken alvorlig og oppklarer mordet. Det skjer stadig oftere voldelige angrep på aktivister som jobber for landrettigheter, og mange blir truet.

– Når sakene ikke blir oppklart og gjerningsmennene går fri, føler landrettighetsforkjemperne seg overlatt til seg selv uten beskyttelse, sier Siri Damman i Regnskogfondet.

Farligere enn noen gang å kjempe for miljøet

Drapet skjedde for øvrig dagen etter at organisasjonen Global Witness slapp en rapport som viste at minst 185 miljøaktivister ble drept i 16 ulike land i fjor. Det er langt flere enn året før. Drapstallet er 60 prosent høyere enn i 2014, og det høyeste siden Global Witness begynte å dokumentere drap på miljøaktivister i 2002.

Brasil topper den dystre statistikken med 50 drepte miljøforkjempere i 2015.

Vanskelig å protestere

Damman i Regnskogfondet sier myndighetene har rammet sivilsamfunnet gjennom lovendringer som gjør det vanskeligere for sivilsamfunn å organisere seg og uttrykke sine meninger.

Ett eksempel er Jannie Lassimbang, leder for Regnskogfondets partnerorganisasjon JOAS, som nå er stevnet for retten fordi hun var med på å arrangere en marsj for demokrati i Malaysia.

– Det er fare for at myndighetene benytter muligheten til å skremme sivilsamfunn til taushet. Da er det ekstra ille at hogst- og palmeoljeselskaper får ta seg til rette, og at landrettighetsaktivister ikke føler at de er beskyttet av politiet, sier Damman.

Kontakt

Siri Damman

Seniorrådgiver, Peru-og-Colombia-programmet
(+47) 907 25 441
sirid@rainforest.no