Avskogingen en eksistensiell trussel mener verdens religiøse ledere

Representanter for minst 1 milliard troende samlet seg nylig om en erklæring som krever stans av regnskogsødeleggelse. - Dette gir håp, mener Regnskogfondet.

Biskop Gunnar Stålsett og urfolksleder Sonia Guajajara fra Brasil.

900 religiøse ledere, som representerer mer enn 1 milliard troende, kommer nå med en sterk erklæring der de anerkjenner avskogingen i tropene som en eksistensiell trussel. Gjennom erklæringen forplikter lederne seg til å kjempe for å bevare de tropiske skogene.

Erklæringen ble overbrakt FN under klimatoppmøtet i New York denne uka av direktøren for UN Environment, Inger Andersen, sammen med den brasilianske urfolksledere Sônia Guajajara.

Les erklæringen og mer om det interreligiøse regnskogsinitiativet her: www.faithsforforests.com

Åndelig topp-prioritet

- Det gir håp for regnskogen når religiøse ledere fra alle verdensreligioner samlet erklærer at det er en moralsk plikt å gjøre regnskogsbevaring til en åndelig topp-prioritet, sier spesialrådgiver Lars Løvold i Regnskogfondet.

Samarbeidet som har fått navnet Interfaith Rainforest Initiative kom i stand i juni 2017, blant annet inspirert av Pave Frans’ "miljømanifest" - Laudato Si'. Regnskogfondet var en av initiativtakerne.

Interfaith Rainforest Initiative (IRI) er et internasjonalt samarbeid mellom kristne, muslimske, jødiske, hinduistiske og taoistiske ledere og urfolksorganisasjoner fra fem regnskogsland. Målet er å skape engasjement for regnskogsbevaring og urfolksrettigheter hos religiøse menigheter og organisasjoner slik at de bruker sin moralske autoritet og lederskap til å utøve politisk press på myndigheter og andre samfunnsaktører. Fokuset er på bevaring av de store sammenhengende regnskogsområdene i Brasil, DR Kongo, Indonesia, Colombia og Peru.

– Myndighetene i regnskogsland gjør klokt i å lytte når ni hundre religiøse ledere fra 125 land, som representerer minst en milliard troende, slår fast at avskoging i tropene utgjør en eksistensiell trussel, og at de vil stå sammen med urfolk og andre skogsbeboere om å få slutt på avskogingen og beskytte dem som slåss for skogen, sier Løvold i Regnskogfondet.

Kan skape kraftfulle bevegelser

Religion spiller en avgjørende rolle i alle de største regnskogslandene, som Brasil, Kongo og Indonesia, og religiøse ledere nyter generelt betydelig større tillit enn politikere. Det er en del av bakgrunnen for at Regnskogfondet de siste årene har arbeidet aktivt for å mobilisere religiøse aktører innenfor alle trosretninger til innsats for å bevare naturens mest mangfoldige skaperverk – den tropiske regnskogen. Med støtte fra det norske Klima- og skoginitiativet og med et sekretariat forankret i UN Environment i New York, er «Interfaith Rainforest Initiative» i ferd med å bli en viktig kraft både i de fem prioriterte landene Colombia, Peru, Brasil, Indonesia og DR Kongo og internasjonalt.

– I store regnskogsland som Kongo og Indonesia er religiøse aktører tilstede gjennom kirker, moskeer, skoler og helsestasjoner på en måte som langt overgår myndighetenes tilstedeværelse, påpeker Løvold. – Det betyr at når de først engasjerer seg, har de styrke til både å skape kraftfulle bevegelser på grasrota og endre myndigheters og selskapers politikk.

Les mer om Interfaith Rainforest Initiative her:

https://news.mongabay.com/2019... og på IRIs hjemmeside: https://www.interfaithrainforest.org