Regnskogfondets partner mottar "nobelprisen for natur"

Paul Sein Twa, leder for en av Regnskogfondets partnerorganisasjoner i Myanmar, får en av årets Goldmanpriser for 2020. Den prestisjefylte prisen kalles ofte for "nobelprisen for natur."

Prisvinner Paul Sein Twa (t.v.) sammen med lokalbefolkning i Salween Peace Park. Foto: Goldman Environmental Prize

Paul Sein Twa, lederen Regnskogfondets partnerorganisasjon KESAN, får prisen for sitt arbeid for å beskytte regnskogen, dyrene, plantene og karenfolkets kultur i Salween-elvebassenget i Myanmar.

Paul tilhører folkegruppen karen og vokste opp i grenseområdene mellom Myanmar og Thailand. I 2001 var han med på å grunnlegge Karen Environmental and Social Action Network (KESAN) for å beskytte miljøet og karenfolkets kultur. Karenfolket har lenge ligget i konflikt med sentralmyndighetene i Myanmar.

Myanmar er i en overgangsfase fra å være et lukket militærdiktatur og over til å bli et mer demokratisk og åpent samfunn. Dette har medført en økning i tømmerhogst, gruvevirksomhet, jordbruk og utvikling av infrastruktur i landets regnskogområder.

Paul og KESANs arbeid førte til etableringen av Salween Peace Park, et regnskogområde på nesten 5500 kvadratkilometer sørøst i landet. Salween Peace Park har et rikt økosystem og ligger i et av de siste sammenhengende regnskogområdene på fastlandet i Sørøst-Asia. I skogene finnes det spennende store pattedyr som tiger, bjørn, gibbon, leopard og gaur (uroksen).

Parken, som ligger i karenfolkets tradisjonelle områder, ble etablert i 2018 for å sikre bærekraftig og lokal forvaltning av regnskogen.

Fra Økolæringssenteret i Salween Peace Park. Foto: Goldman Environmental Prize

Salween-elvebassenget er rikt på dyre- og planteliv. Her fotografert med viltkameraer. Foto: KESAN

Paul Sein Twa med Goldmanprisen. Foto: Goldman Environmental Prize

KESAN samarbeider med lokalsamfunnet for å kartlegge viltbestanden, lage verneplaner og forvalte naturen ut ifra karenfolkets tradisjoner. Sammen med KNU (den lokale karenregjeringen) utvikler KESAN et system for urfolksstyrt vern og forvaltning som får internasjonal oppmerksomhet og er ganske unikt i Asia. KESAN har også prosjekter for å bedre karenfolkets levekår og rettigheter.

Viltbestandene i området er så langt dårlig kartlagt, mest på grunn av konfliktene i landet. Ved hjelp av viltkameraer har KESAN og KNU fått vite mer om viltbestanden og migrasjonsrutene deres. Sammen har KESAN, KNU og lokalbefolkningen også opprettet viltvoktere, «Indigenous Karen Forest Guardians» som har i oppdrag å stanse ulovlig jakt og handel med ville dyr over grensa til Thailand.

– Dette arbeidet bidrar til å beskytte folk, kultur, skog og biomangfold i en periode hvor skogen er truet av ulovlig hogst og liten mulighet for kontroll fra myndighetenes side. Vi gleder oss over at Paul og KESAN får denne prisen og sender våre gratulasjoner. Prisen er velfortjent, sier Regnskogfondets koordinator for Myanmar, Siri Damman.

Regnskogfondet støtter KESANs arbeid med å styrke lokal forvaltning i Salween Peace Park.

Her kan du se en film som viser hvordan KESAN arbeider

Du kan være med og redde regnskogen