Regnskog i Peru reddet fra oljeutvinning

En bit av Perus regnskog på størrelse med Rogaland fylke er reddet fra oljeutvinning og ødeleggelse. Etter mange års kamp kan Regnskogfondet og organisasjonens peruanske samarbeidspartnere endelig slippe jubelen løs.

Et regnskogsområde på størrelse med Rogaland Fylke er nå reddet fra oljveutvinning.

På kartet var blokk 135 og 137 to grønne firkanter i Perus jungel, øremerket for oljeutvinning. I virkeligheten er det hjemmet til Matsesfolket og flere urfolksgrupper som lever uten kontakt med omverdenen. Hadde oljeletingen blitt iverksatt som planlagt, ville det vært katastrofalt både for regnskogen og for indianerne.

Det var tidligere i år at den første nyheten kom om at det kanadiske oljeselskapet Pacific E & P, som hadde fått tildelt konsesjonene for å drive oljeutvinning i blokk 135 og 137, hadde trukket seg fra kontraktene. Nylig ble oljekonsesjonene også fjernet fra myndighetenes kart.

-Pacifics uttrekk fra de omstridte oljekonsesjonene er en stor seier for de peruanske urfolksorganisasjonene som har kjempet utrettelig for dette i årevis, sier programkoordinator for Peru i Regnskogfondet, Anders Krogh. – At blokkene også er borte fra konsesjonskartet gir oss håp om at denne regnskogen nå får varig beskyttelse.

Oljeutvinning i Peru

  • Blokk 135 og 137 utgjør et område regnskog på 16 509 km2
  • Oljeblokk 135 er innenfor det foreslåtte reservatet Yavarí Tapiche for beskyttelsen av ukontaktede urfolk. Med støtte fra Regnskogfondet har urfolksorganisasjonen AIDESEP kjempet i over ti år for å få reservatet opprettet.
  • Deler av oljekonsesjonen er også innenfor den nylig opprettede nasjonalparken Sierra del Divisor. Oljeselskapet Pacific E&P hadde fått tillatelse av peruanske myndigheter til å utvinne olje innenfor nasjonalparken.
  • I løpet av det siste tiåret har Regnskogfondet og partnere fått stoppet utbyggingen av fire oljeblokker i peruansk Amazonas, totalt 41 653 km2, et område på størrelse med Danmark.

Ikke et oljeeventyr

Myndighetene i Peru har planer om å utvinne olje i en rekke «blokker» eller konsesjonsområder som til sammen dekker ca. 70 prosent av landets regnskog. Strekene som er tegnet inn på kryss og tvers av jungelen er et forvarsel om utryddelse av dyre- og plantearter og alvorlige brudd på menneskerettighetene til urfolkene som er avhengig av nettopp disse skogene for å overleve.

Oljeleting i dette området av verden har tragiske konsekvenser, ikke bare for regnskogen men for urfolkene som gjennom generasjoner har livnært seg av den. Oljeutvinning, veiutbygging, hogst og annen aktivitet tvinger urfolksgruppene i kontakt med utenforstående, noe som ofte innebærer voldelige konflikter og introduserer urfolkene til sykdommer som influensa og meslinger som de ikke har motstandskraft mot.

-Pacifics uttrekk viser at motstanden fra urfolkene som bor i området, og presset fra peruanske urfolksorganisasjoner og fra lokale og internasjonale organisasjoner som støtter dem nytter. Dette er en stor seier for regnskogen og urfolkene i området, sier Krogh.

Oljeblokker og oljeselskap Regnskogfondetog våre partnere har klart å stoppe i peruansk Amazonas

  • Blokk 113, 12 313 km2

Tildelt SAPET i 2005.

Selskapet trakk seg i 2007.

Overlappet mesteparten av reservat og buffersone for isolerte urfolk i Madre de Dios.

Blokken ble fjernet fra konsesjonskartet i 2009 og har ikke blitt lagt ut igjen siden.

Regnskogfondets partnere: FENAMAD og AIDESEP i Peru.

  • Blokk 110, 14 831 km2

Tildelt Petrobras i 2005.

Overlappet mesteparten av murunahua-reservatet for isolerte urfolk i Ucayali og et dobbelt så stort areal i buffersonen. Selskapet trakk seg ut i 2010.

Blokken ble fjernet fra konsesjonskartet samme år og har ikke blitt lagt ut igjen siden.

Regnskogfondets partnere: ACONADYISH, ORAU og AIDESEP i Peru, samt CPI og CTI i Brasil.

  • Blokk 137, 4 489 km2

Tildelt Pacific Stratus Energy i 2007.

Overlappet Matses-indianernes territorium og tilgrensende naturreservat, og en mindre del av Yavari-Tapiche reservatforslag for isolerte urfolk. Selskapet trakk seg i november 2016.

Blokken ble fjernet fra konsesjonskartet i 2016, usikkert om det vil bli lagt ut igjen

Regnskogfondets partnere: Matses, AIDESEP og ORPIO i peru, og CTI i Brasil.

  • Blokk 135, 10 020 km2

Tildelt Pacific stratus Energy i 2007.

Solgt til Pacific Exploration and Production i 2016.

Overlapper mesteparten av reservatforslag for isolerte indianere Yavari-Tapiche og buffersone. Selskapet trakk seg helt ut av blokken i mars 2017. Blokken ble fjernet fra konsesjonskartet i mars 2017. Det er usikkert om den vil bli lagt ut igjen.

Regnskogfondets partnere: ORPIO, ORAU, AIDESEP, og Beatriz Huertas i Peru.

Kontakt

Anders Krogh

Spesialrådgiver, politikk
(+47) 411 40 674
anders@rainforest.no