Regjeringen vil bruke regnskogbevaring for å fortsette forurensing i Norge

Regjeringen foreslår å bruke regnskogsbevaring i et nytt globalt kvotesystem.

Panoramautsikt over en stor foss og klippelandskap i regnskogen

Regjeringen vil gjøre bevaring av regnskog til en del av handelen med klimakvoter. Det advarer Regnskogfondet i mot.

17.06.2016

Regjeringen vil gjøre tiltak for bevaring av regnskog – det som kalles REDD+ i de internasjonale klimaforhandlingene – til en del av handelen med klimakvoter.

Det vil bety følgende: Når Norge gir penger til bevaring av regnskog i framtiden, vil vi få tilbake kvoter som kan brukes til å oppfylle klimamålene våre. Med andre ord slipper vi å kutte egne utslipp.

Regnskogfondet mener regnskogbevaring må komme i tillegg til, ikke i stedet for, tiltak for å fjerne fossile utslipp. Hvis vi skal klare å nå målet i Paris-avtalen om å holde temperaturstigningen under to grader, må alle klimagassutslipp kuttes så raskt som mulig.

Må ikke blande kortene

Hvis REDD+ gjøres til en del av kvotemarkedet, vil bevaring av regnskog skje som en del av oppfyllelsen av de målene landene allerede har satt seg.

I praksis vil hvert eneste tonn med utslipp som kuttes i regnskogen føre til at det slippes ut ett tonn mer et annet sted. Vi får ingen ekstra utslippskutt, kuttene flyttes bare fra ett sted til et annet.

– Bevaring av regnskog og kutt i utslipp fra fossil energi er to forskjellige ting som ikke bør blandes sammen. Bruk av kull, olje og gass gjør irreversibel skade på klimaet, fordi det slipper ut CO2 som blir værende i atmosfæren i hundrevis – kanskje tusenvis – av år, sier seniorrådgiver Bård Lahn i Regnskogfondet.

– Bevaring av regnskog er derimot reversibel – skogen kan ende opp med å omgjøres til CO2 likevel, dersom den brenner opp eller hogges på et seinere tidspunkt, legger han til.

Utslippene kan i verste fall øke

Det å bruke kvoter fra skogbevaring til å tillate ekstra utslipp av fossil CO2 er svært risikabelt: Hvis skogen seinere skulle gå tapt, ender man opp med et dobbelt utslipp. Derfor bør man redusere fossile klimagassutslipp og bevare regnskogen uavhengig av hverandre.

Kvotehandel risikerer også å gjøre arbeidet for å bevare regnskogen mindre effektivt. Erfaringene fra Norges internasjonale klima- og skoginitiativ viser at den største framgangen er oppnådd der man har støttet konkrete politiske reformer som har styrket skogforvaltningen og rettighetene til folk som bor i skogen.

Norge i en vanskelig posisjon

– Ved å støtte kvotehandel med REDD+ risikerer Norge å skade sin troverdighet i arbeidet for å bevare regnskogen. Norge er et oljeland med høye klimagassutslipp per innbygger. Derfor er vi i en vanskelig posisjon når det gjelder å fortelle andre land at de bør redusere sine klimagassutslipp, sier seniorrådgiver Lahn.

– Hvis Norge arbeider for å gjøre REDD+ til en del av kvotemarkedet, samtidig som man har satt seg mål om å bli ”klimanøytrale” ved hjelp av kvotekjøp, ser Norges regnskoginnsats ut som en unnskyldning for å fortsette utslippene fra norsk oljeindustri og biltrafikk, sier han.