Ny rapport fra Regnskogfondet

Produkter merket “italiensk lær” kan være avskogingslær fra Brasil

Mens EU forsøker å rydde opp i selskapers leverandørkjeder, er nesten halvparten av læret som importeres umulig å spore. Avskoging og landran kan skjule seg bak dette læret, ifølge en fersk rapport.

LÆR: Behandlet lær pakkes i Brasil. Over halvparten av læret som importeres til EU er ikke sporbart og kan knyttes til avskoging og landran. Foto: Victor Moriyama/Regnskogfondet

Av Rainforest Foundation Norway.

Lær som brukes i europeiske bilseter, møbler og mote kan knyttes til miljøkriminalitet, advarer Regnskogfondet i en fersk rapport som ble lansert i dag. Rapporten lanseres i samarbeid med AidEnvironment.

– Lær blir avfeid som et avfallsprodukt, men dette stemmer ikke. Industrien tjener milliarder på lær, og lær er derfor en avskogingsdriver i seg selv, sier Josè de Melo, seniorrådgiver, Avskogingsfrie markeder i Regnskogfondet.

Brasils kvegindustri truer regnskogen

Brasils kvegindustri har den største kommersielle storfebesetningen i verden og utgjør en betydelig trussel mot Amazonasregnskogen. Det anslås at kvegindustrien står bak hele 80 prosent av avskogingen i Amazonas.

EUs nye avskogingsforordning (EUDR) krever at selskaper må bevise at læret deres ikke kan knyttes til avskoging eller skogforringelse som har skjedd etter 31. desember 2020.

Aktører som markedsfører lær i Europa må kunne bevise at læret ikke stammer fra nylig avskogede områder, og underleverandører må sørge for at de kjøper fra garverier med sporbar opprinnelse.

TRANSPORT: Kvegtransport i Brasil. Foto: Victor Moriyama/Regnskogfondet

Ny rapport avslører mangel på åpenhet

Rapporten “Hide on the Highway: Tracing Leather from Brazil to Europe under the EU Deforestation Regulation” avslører at mangelen på åpenhet i leverandørkjedene gjør det utfordrende å spore storfeets opprinnelse. Dermed kan ulovlige aktiviteter som avskoging og landran forbli uoppdaget, noe som hindrer at EUDR blir overholdt.

Regnskogfondet anbefaler at man slutter å kjøpe fra JBS, verdens største kjøttprodusent og en betydelig aktør i den brasilianske kvegsektoren.

– Vi anbefaler på det sterkeste at underleverandører, knyttet til JBS i EU, stanser innkjøp fra selskapet frem til JBS kan bevise at de overholder EUDR på en transparent måte, sier de Melo.

Ifølge rapporten eier JBS slakterier og garverier i Brasil og har datterselskaper i Italia. Sannsynligvis kjøper også selskapet inn fra andre slakterier i Brasil for å dekke den globale etterspørselen etter lær.

– Det er et avgjørende faktum at JBS kontrollerer slaktekapasiteten og garveprosessene i både Brasil og Italia. Lærlobbyen har basert seg på en historie om at det bare er storfekjøttsektoren som har makt til å gjøre noe med avskogingen knyttet til storfe. Ikke bare har denne historien blitt avvist i en tidligere studie, men den ignorerer også fullstendig hvordan en storfekjøttgigant som JBS kontrollerer flere ledd i leverandørkjeden for lær, legger de Melo til.

Beitemark for kveg møter regnskogen i brasiliansk Amazonas. Foto: Victor Moriyama/Regnskogfondet

Mer sporbarhet i lærindustrien

Funnene i rapporten viser at 45 % av lærvolumene som er undersøkt står oppført under navnet til logistikkselskaper, noe som gjør det enda vanskeligere å identifisere ansvarlige enheter.

– For å sikre at EUDR overholdes og redusere risikoen for at avskogingsrelaterte produkter kommer inn på de europeiske markedene, er det nødvendig med større åpenhet, ansvarlighet og etterlevelse av bærekraftforpliktelser i lærindustrien, sier de Melo.

Han understreker at europeiske selskaper og myndigheter må engasjere seg aktivt med klare retningslinjer og solide overvåkings- og evalueringsprosesser for å implementere EUDR raskt.

– Å beskytte regnskogen mot kommersielt drevet avskoging er både moralsk riktig og nødvendig for å sikre jordens biologiske mangfold og klimastabilitet for nåværende og fremtidige generasjoner.

Hide on the Highway: Tracing Leather from Brazil to Europe under the EU Deforestation Regulation

For mer info, kontakt:

José de Melo

Seniorrådgiver, avskogingsfrie markeder
(+47) 406 15 292
jose@rainforest.no