Paradokset med den norske regnskogsatsingen

– Norge må slutte å importere varer som ødelegger den samme regnskogen vi betaler milliarder for å bevare, sier Øyvind Eggen, daglig leder i Regnskogfondet. Regnskogfondet lanserer i dag en rapport om hvordan den norske regnskogsatsingen kan oppnå enda bedre resultater.

Økende etterspørsel etter blant annet soya og kjøtt ødelegger regnskogen.

I forbindelse med at det er ti år siden Norges Klima- og skogprosjekt ble etablert, har Regnskogfondet laget en rapport der organisasjonen oppsummerer status og vurderer noen av de viktigste utfordringene som må løses for å bevare regnskogen. Rapporten gir en rekke anbefalinger, blant annet til hvordan Norge best kan bidra i årene fremover.

Les hele rapporten her.

Norge er verdens viktigste giver til arbeidet for å redde regnskogen, noe vi bør fortsette med. Samtidig har det i liten grad blitt innført tiltak i Norge som støtter opp om denne internasjonale innsatsen. Den raskt voksende bruken av palmeolje til biodrivstoff og soya til fiskefôr er de to mest åpenbare eksemplene på dette.

- Norge bør innføre regelverk og avgifter slik at vi i Norge ikke bruker varer som bidrar til stor avskoging. Det betyr nye tiltak mot palmeolje og soya, hvor importen til Norge har eksplodert de siste årene, sier Eggen.

Det har vært vanskelig å få andre land til å bidra med penger til regnskogbevaring. Samtidig ser vi at store pengestrømmer bidrar til det motsatte, nemlig mer avskoging. Dette gjelder i særlig grad offentlige subsidier i regnskogland og en del internasjonal bistand. Veibygging og støtte til storskala landbruk, som palmeoljeproduksjon, er eksempler på tiltak som ofte fører til avskoging. Regnskogfondet ber Norge ta et internasjonalt initiativ for å vri offentlig støtte over til tiltak som bidrar til å bevare regnskogen.

- Internasjonal bistand og nasjonale subsidier i regnskogsland må vris bort fra aktivitet som fører til avskoging, og i stedet brukes til å støtte skogbevaring og grønne næringer i regnskogland, sier Eggen.

For å lykkes, kreves innsats fra en rekke forskjellige departementer i Norge. Derfor bør Erna Solberg på banen for å ta regnskogsatsingen ett steg videre.

- Norge har opparbeidet seg en unik posisjon i kampen for den gjenværende regnskogen. For å komme videre i arbeidet for å redde regnskogen må vi stanse forbruket av varer som ødelegger regnskog og stanse internasjonal subsidiering av regnskogsødeleggelse. Erna Solberg og regjeringen må gå foran i dette viktige arbeidet før enda mer av den verdifulle skogen går tapt, sier Eggen.

Kontakt

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no