Palmeoljebruken i diesel har eksplodert

Hver gang du fyller opp dieseltanken hos Esso eller Shell/St1 bidrar du til å ødelegge flere kvadratmeter med regnskog.

De fleste norske bilister vet nok ikke at de kanskje kjører omkring med regnskog på tanken. Økt etterspørsel etter palmeolje bidrar til å ødelegge regnskogen i Sørøst-Asia.

Nye tall fra Miljødirektoratet viser at det ble omsatt 659 millioner liter biodrivstoff i Norge i fjor og at 317 millioner liter av dette var laget av palmeolje. Dette er en eksplosiv økning sammenlignet med 2016, da det ble brukt 165 millioner liter palmeoljebasert drivstoff.

Bruken av palmeoljediesel i Norge i 2017 førte til at 220 km² regnskog ble ødelagt. Det er halvparten av Oslo kommunes areal. Esso og Shell/St1 er de to bensinstasjonskjedene i Norge som blander palmeolje i diesel.

De andre store drivstoffkjedene i Norge, Circle K og Uno-X/YX, kjøper ikke palmeolje for å blande inn i dieselen, men bruker mer miljøvennlig biodrivstoff.

– Esso og Shell er regnskogverstinger

En beregning Regnskogfondet har gjort viser at det i gjennomsnitt ble ødelagt 10 m² regnskog for hver dieseltank som ble fylt hos Esso eller Shell/St1 i fjor.

Begge kjedene selger palmeoljediesel i år også. Forbrukere som fyller «vanlig» diesel opplyses ikke om at det er palmeolje i det de fyller, og at dette bidrar til å ødelegge regnskogen.

– Esso og Shell/St1 er Norges desidert største regnskogverstinger. Det er helt uholdbart at ti kvadratmeter regnskog gikk tapt for hver dieseltank som ble fylt hos Esso og Shell/St1 i fjor. Selskapene må umiddelbart stanse all bruk av palmeolje til drivstoff, sier policyleder Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Inntil de slutter å bruke palmeolje i dieselen sin, har Ranum bare én oppfordring til norske bilister:

– Hvis du ikke vil ha regnskog på tanken må du fylle diesel hos noen andre enn Esso eller Shell/St1. Så enkelt er det.

Palmeoljebruken øker klimagassutslippene

Palmeoljediesel er en klimaversting, i tillegg til at det fører til avskoging. De globale klimagassutslippene øker med 1,5 millioner tonn CO2 som følge av Norges forbruk av palmeolje i fjor, sammenlignet med om det hadde vært brukt fossil diesel. Det tilsvarer 15% av klimagassutslippene fra veitransport.

Dette til tross for at biodrivstoff skal være et av tiltakene som reduserer klimagassutslippene fra transportsektoren. Stortinget gjorde i 2017 flere vedtak for å stanse bruken av palmeolje, men ingen av disse er foreløpig blitt gjennomført av regjeringen.

– Norske myndigheter har et åpenbart ansvar for at bruken av palmeoljediesel eksploderer, og at det fører til mer avskoging og økte klimagassutslipp. Regjeringen må umiddelbart følge opp Stortingets vedtak og iverksette tiltak som stanser bruken av palmeoljediesel. Det er et stort paradoks at regjeringen bruker tre milliarder kroner i året på å redde regnskogen, samtidig som regjeringens biodrivstoffpolitikk fører til omfattende avskoging, sier Ranum.

Dette er saken

  • Stortinget har vedtatt at en økende andel av alt drivstoff som brukes i kjøretøy på norske veier skal være biodrivstoff. I 2020 skal andelen være 20 prosent, mens regjeringen vil øke andelen til 40 prosent innen 2030.
  • Drivstoffleverandørene kan selv velge blant en rekke ulike produkter som kan tilsettes drivstoffet for å oppfylle Stortingets krav, deriblant rapsolje, solsikkeolje, frityrolje eller palmeolje.
  • I Norge blander Shell/St1 og Esso palmeolje i dieselen sin. Circle K og Uno-X/YX har opplyst til Regnskogfondet at de ikke gjør det.
  • Palmeoljeproduksjon er en av hovedårsakene til at regnskog og torvmyr i Sørøst-Asia blir ødelagt. Dette får katastrofale følger for klimaet, artsmangfoldet og menneskene som bor i skogen.
  • Den økte etterspørselen i verden etter palmeolje til drivstoff vil i verste fall bety at 45 000 km² regnskog og torvmyr vil bli ødelagt fram mot 2030, ifølge rapporten Driving deforestation.