Ingen palmeolje på flytanken

Oppdatert: Regjeringen har nå annonsert at de vil pålegge flyindustrien å bruke avansert biodrivstoff, laget av rester og avfall. Det betyr at palmeolje IKKE vil bli akseptert. Veldig gode nyheter!

Nedenfor er vår opprinnelige artikkel om biodrivstoff på fly. Regjeringen har i dag (4.okt) kunngjort at de vil kreve bruk av avansert biodrivstoff, som altså utelukker palmeolje.

- Å bruke palmeolje til drivstoff i fly er en katastrofe for klimaet og regnskogen. Det er helt avgjørende at regjeringen ikke nå åpner et nytt, stort marked for brenning av palmeoljedrivstoff, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

"Det blir dyrere å fly" heter det i en artikkel på NRK om at regjeringen vil pålegge bruk av biodrivstoff i flytrafikk. Aller dyrest blir det for jordkloden.

- Dagens flytrafikk forurenser. Det er viktig for klimaet at det blir dyrere å fly, men palmeolje på flytanken er ikke en løsning det er verdt å betale mer penger for, sier Ranum.

Bruk av palmeolje er ikke et miljøtiltak viser dette bildet fra Indonesia. Foto: Regnskogfondet.

Flyselskap skal bruke biodrivstoff

Rett før sommerferien sendte regjeringen ut på høring et forslag om at 1 prosent av flydrivstoffet skal være biodrivstoff fra og med neste år, men uten å stille krav til hvilke råstoff drivstoffet kan være laget av.

- Palmeolje på flytanken vil ødelegge regnskog. Hvis flyselskapene pålegges å bruke biodrivstoff uten at det samtidig stilles strenge krav til at biodrivstoffet skal være reelt bærekraftig, er det stor risiko for at det vil øke bruken av palmeolje. Da vil flyreisene våre ikke bare bli dyrere, men også føre til både høye klimagassutslipp og ødeleggelse av verdifull regnskog, sier Nils Hermann Ranum.

Palmeoljedrivstoff utkonkurrerer i dag miljøvennlig biodrivstoff på grunn av lav pris. Økt bruk av palmeolje fører til mer regnskogsødeleggelse. Klimaeffekten av biodrivstoff basert på palmeolje er derfor negativ og enda verre enn fossilt drivstoff.

Avansert biodrivstoff uten palmeolje

En alternativ løsning som ble presentert i samme forslag er at 0,5 prosent av drivstoffet skal være avansert biodrivstoff.

- Å stille krav om at biodrivstoffet skal være såkalt avansert vil i praksis utelukke palmeolje og kan derfor være et godt klimatiltak, sier Nils Hermann Ranum.

Regnskogfondet får støtte for denne posisjonen på lederplass i Dagbladet.

Norges palmeoljeproblem

I 2017 ble det brukt 317 millioner liter palmeoljebasert biodiesel i Norge til veitrafikk. Dette er mer enn halvparten av den totale mengden biodiesel i veitrafikken og utgjør ca. 10 prosentav Norges totale dieselforbruk.

- Norge har allerede et stort palmeoljeproblem i biltrafikken. Regjeringen har gjentatte ganger lovet å løse dette, men forslag til løsning lar vente på seg. Det siste regjeringen bør gjøre nå hvis den mener alvor med miljøpolitikken sin, er å pålegge flyselskapene å bruke biodrivstoff som kan inneholde palmeolje. Det vil gjøre Norges palmeoljeproblem enda større, sier Nils Hermann Ranum.

Den endelige beslutningen fra regjeringen om bruk av biodrivstoff i flytrafikken, vil bli offentliggjort når statsbudsjettet for 2019 legges fram mandag 8. oktober.

Les Regnskogfondets høringssvar her.