Oljefondet selger seg ut av regnskogsødeleggende selskaper

Oljefondet kvitter seg med ytterligere sju selskaper som ødelegger regnskogen. Dermed fortsetter fondet sin tre år lange praksis med å selge seg ut av selskaper som er en trussel mot miljø og klima.

Yngve Slyngstad

LA FRAM RAPPORT: Oljefondets sjef Yngve Slyngstad la denne uka fram rapporten «Ansvarlig forvaltning 2015».

05.02.2015

Det kommer fram i rapporten «Ansvarlig forvaltning 2015» som Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet, publiserte denne uken. Ifølge rapporten kvittet fondet seg i fjor med 7 selskaper på grunn av deres koblinger til avskoging. Disse besto av to palmeoljeprodusenter i Indonesia og Malaysia, ett kullgruveselskap i India og fire papirprodusenter (det spesifiseres ikke i hvilke land papirprodusentene opererer i). Dermed har Oljefondet siden 2012 dumpet 50 selskaper på grunn av avskoging.

– Oljefondet er i en unik posisjon til å påvirke selskaper i en positiv retning og til å få andre investorer til å følge sitt eksempel og sette krav om at selskaper unngår avskoging. Skal vi redde regnskogen er det viktig å ha aktører som Oljefondet med på laget, sier Vemund Olsen, seniorrådgiver i Regnskogfondet.

Totalt solgte Oljefondet seg ut av 73 selskaper på grunn av korrupsjon eller miljø- eller samfunnsmessige forhold i løpet av fjoråret. 58 av uttrekkene var knyttet til miljømessige forhold, der fondet vurderte selskapenes forretningsforhold som særlig risikofylte på grunn av deres bidrag til klimagassutslipp, knapphet på vann og tap av biologisk mangfold.

Se hele rapporten her.

Lite konkret om arbeidet med avskoging

Men i likhet med fjorårets rapport nevner årets utgave avskoging kun i forbindelse med utsalg, og sier ingenting om fondet aktivt har prøvd å påvirke selskaper til å redusere avskoging. Dette til tross for at NBIM våren 2015 publiserte strenge forventninger til selskaper om at de ikke skulle bidra til avskoging, hverken direkte eller indirekte gjennom sine leverandørkjeder.

Det er oppsiktsvekkende at ikke Norges Bank har innledet en eneste dialog med selskaper om skog

Regnskogfondet og andre sivilsamfunnsorganisasjoner har i lengre tid krevd større åpenhet om hvordan Oljefondet jobber for å sikre at investeringene ikke bidrar til miljøødeleggelser, menneskerettighetsbrudd og korrupsjon. Den nye rapporten fra NBIM er et viktig steg for å kunne øke åpenheten om forvaltningen av fondet. Likevel er Regnskogfondet skuffet over at Oljefondet ikke jobber mer aktivt for å påvirke selskaper med avskogingsrisiko.

– Vi savner at Oljefondet utøver aktivt eierskap og går i dialog med selskaper for å få dem til å bryte sine koblinger til regnskogsødeleggelse, sier Vemund Olsen. Noen av de største selskapene i Oljefondets portefølje bidrar direkte eller indirekte til å rasere regnskogen. Det er oppsiktsvekkende at ikke Norges Bank har innledet en eneste dialog om skog, når de senest i fjor fastslo at de forventet av selskapene de investerer i at de skal redusere avskoging.

Les flere nyheter om Oljefondet.