Oljefondet må ut av soyaindustrien i Brasil

- Høstens branner viste tydelig at situasjonen i Brasil er ute av kontroll. Det norske Oljefondet kan ikke lenger investere milliarder i selskaper som ødelegger den samme regnskogen vi forsøker å bevare, sier Vemund Olsen i Regnskogfondet.

Dette investerer Oljefondet i:

Regnskogfondets gjennomgang av Oljefondets beholdningslister at fondet ved utgangen av 2019 investerte 212 milliarder kroner i 100 selskaper som har operasjoner i regnskogsområder og som tilhører sektorer med høy risiko for avskoging: soya, kveg, palmeolje, olje og gass, tømmerhogst, gruvedrift og vannkraft.

Oljefondets årsrapport for 2019 viser at fondet investerer 212 milliarder kroner i 100 selskaper med høy risiko for regnskogsødeleggelse. Blant dem er to av verdens største soyatradere, Bunge og Archer-Daniels Midland. Det har lenge vært kjent at disse selskapene kjøper soya fra avskogede områder i Sør-Amerika.

Tjener penger på regnskogødeleggelse

Oljefondet eier aksjer verdt 2,2 milliarder kroner i Archer Daniels Midland (ADM) og 683 millioner i Bunge Ltd, som er blant de største soyaselskapene i verden. Soyaproduksjon er blant de fremste årsakene til avskoging i Sør-Amerika, spesielt i Brasil, Paraguay og Argentina. Oljefondet har i flere år hatt en dialog med soyaselskapene om avskoging og bærekraft. Selskapene har lenge lovet ikke å kjøpe soya fra nylig avskogede områder, men løftene har ikke blitt overholdt.

- Vi har ikke tid til å vente lenger. Etter flere år med dialog som ikke har ført fram er det nå på tide å selge seg ut av soyaselskapene i Brasil, sier Olsen.

TRUSSEL: Soyaindustrien ødelegger store skogområder for å utvide plantasjene.

Verdens største regnskog kan forsvinne

De siste årene har avskogingen i Brasil hatt en enorm økning som følge av regjeringens politikk for å åpne regnskogen for økonomisk virksomhet. Den såkalte landbrukslobbyen i Brasil har stor makt. I tillegg til generell motvilje mot å stanse den galopperende avskogingen i Cerrado-området, presser soyaindustrien også på for å legge ned det vellykkede soyamoratoriet i Amazonas.

- Dersom soyamoratoriet i Amazonas opphører, vil det i praksis si at det er fritt frem for at soyaindustrien kan pløye ned store deler av verdens største regnskog, sier Olsen.

Avskogingen i Amazonas har ført regnskogen farlig nær et økologisk vippepunkt, og når det krysses vil ikke skogen lenger kunne opprettholde seg selv. Det vil føre til enorme utslipp av klimagasser, artsutryddelse og tørkeproblemer i Sør-Amerika.

Haster å stanse krisen i Brasil

- Det er viktig at investorer som Oljefondet bruker sin eiermakt til å påvirke selskaper gjennom dialog, men nå er tiden inne for sterkere tiltak, sier Olsen. Han påpeker at Oljefondet, som er et av verdens største fond, kan sende viktige signaler til omverdenen. Et uttrekk fra soyaselskapene vil gi et tydelig varsko til industrien og samtidig også til Brasils regjering om at avskoging og angrep på urfolks menneskerettigheter er uakseptabelt.

- Det haster med å stanse krisen som utspiller seg i Brasil, sier Olsen. - Det eneste som kan stanse skograseringen er at internasjonale kunder og investorer slutter å kjøpe fra eller investere i råvarer med avskogingsrisiko.