Økonomiprofessor får forskningspris på 250 000 kroner. Vil doble bidrag til Regnskogfondet.

Professor Bård Harstad får HUMSAM-prisen og velger å bruke av prispengene til å støtte regnskogen. – Regnskogvern er det mest kostnadseffektive jeg kjenner til, sier han.

PRISVINNER: Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Bård Harstad. Foto: Ola Sæther/ Uniforum

Av Chris Lyngaas.


Mandag 13. mars deles HUMSAM prisen ut, og prisvinner Bård Harstad, som er professor i samfunnsøkonomi, har opprettet en innsamling til Regnskogfondet. Der vil han gi like mye som beløpene som kommer inn, opp til totalt 250 000 kroner, fram til og med bursdagen hans den 16. mars.

Det vil si at alle som gir kan redde to trær til prisen av ett. Harstad matcher beløpet. Han gir altså givere mulighet til å få dobbelt så mye regnskogvern ut av pengene.

– Er det noe enhver økonom vet er det at subsidier kan motivere handling: Min matching av bidrag er en slik subsidie, sier Harstad.

Effekten av regnskogvern

– Regnskogvern er det mest kostnadseffektive jeg kjenner til: Det verner natur, miljø, klima, urfolk, og bidrar til utvikling – i ett og samme jafs, sier Harstad.

Han vil matche alle donasjoner - så jo høyere beløp gitt, desto høyere sum vil Harstad bidra med.

Dette betyr ikke bare mulighet for betydelig pengestøtte. At en profilert og anerkjent økonomiprofessor som Bård Harstad har valgt å støtte Regnskogfondet, er et viktig kvalitetsstempel for organisasjonens arbeid.

Professorens valg av støttetiltak er i tråd med hans egen forskning, som viser hvorfor kompensasjonsstøtte til skogbevaring kan ha stor effekt.

En viktig anerkjennelse

– Vi er utrolig takknemlige for at professor Harstad har valgt å bruke prispengene fra HUMSAM-prisen til å støtte Regnskogfondet. Støtten fra en prisvinnende økonomiprofessor oppleves som et kvalitetsstempel på arbeidet vi gjør, og vil bidra til at regnskogvern får ytterligere vind i seilene i en kritisk tid, sier Anna Bjørndal, Direktør for utenlandsprogrammer i Regnskogfondet

Tenker for mye på hva som er best, og for lite på hva som er mulig.

At Harstad har valgt å gi sitt bidrag nettopp til Regnskogfondet begrunner han slik:

– Jeg forsker på grenselandet mellom økonomi og politikk, og hva slags miljøpolitikk som er gjennomførbar og ikke bare kostnadseffektiv. Mange tenker for mye på hva som er best, og for lite på hva som er mulig. Innen klima og miljø kan det være enklere å bevare ressurser, enn å regulere utslipp. For slik politikk er nok bevaring av regnskog det aller viktigste, da det bevarer biologisk mangfold og urfolk i tillegg til karbon. Gjennom partnere i regnskogland, bidrar Regnskogfondet aktivt med å beskytte 720.000 kvadratkilometer regnskog. Det er et område nesten på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Men verdens regnskoger er under stadig press, bare en tredjedel av den urørte regnskogen står igjen i dag.

Brobygger

Begrunnelsen for at Harstad har fått HUMSAM prisen som deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi, er at han blant annet har bidratt til å gjøre miljø-økonomi mer relevant, mer tverrfaglig og mer synlig. Harstad har med sitt arbeid vist hvordan økonomisk teori kan benyttes til å forbedre miljøpolitikken. “Gjennom å benytte innsikter fra både statsvitenskap og politisk økonomi har han bygget bro mellom ulike forskningsmiljøer og bidratt til forståelse av hvilken politikk som ikke bare er god, men også politisk gjennomførbar," står det i begrunnelsen fra Det Norske Videnskaps-Akademi.

Økonomisk teori og miljøpolitikk

Harstads nyere forskning analyserer hvordan dra nytte av nasjonale politiske krefter i utformingen av internasjonale avtaler eller samarbeid med regnskogland. Han har sett på internasjonal klimapolitikk og analysert den strategiske situasjonen mellom land som forurenser samtidig som de investerer i ny, grønn teknologi.

Harstad ønsker å vise hvordan økonomisk teori kan benyttes til å forbedre miljøpolitikken og gjøre miljøøkonomi mer relevant, mer tverrfaglig og mer synlig.

Gi til Bårds bursdagsinnsamling til regnskogen i Brasil

Gi før 16. mars og redd to trær for prisen av ett.