Nytt EU-direktiv om fornybar energi

- Katastrofe for tropisk skog

EU vil ikke fase ut soya og palmeolje fra biodrivstoff. Det vil føre til mer avskoging.

SOYA: Soyaplantasjer fører til utstrakt avskoging i Cerrado-områdene i Brasil. Foto: Viktor Moriyama.

Av Kristin Rødland Buick.

Biodrivstoff laget av palmeolje og soya fører til enda høyere klimagassutslipp enn fossil diesel. Til tross for utallige advarsler og innspill fra miljøorganisasjoner i hele Europa, ble EU likevel i tirsdag enige om at soyadiesel ikke skal fases ut, og at palmeolje kan brukes i biodrivstoff fram til 2030.

- Dette er katastrofalt for tropisk regnskog, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Målsetningen i det nye direktivet (RED V) er at mer enn 40 prosent av all energi skal hentes fra fornybare kilder. Europaparlamentet gikk inn for å fase ut både palmeolje og soya i biodrivstoff raskest mulig, men dette ble slått tilbake.

EU undergraver egen politikk
Dette mener Regnskogfondet er alvorlig, ettersom bruk av soya og palmeolje fører til dramatisk avskoging, i Brasil og Sørøst Asia. Avskogingen fører til store klimagassutslipp, og EUs politikk undergraver derfor både målet om å begrense klimaendringene til 1,5 grader og målet om å stanse avskogingen.

- Det er skuffende og alvorlig at EU fortsetter å bruke biodrivstoff laget av soya og palmeolje, selv om de er fullt klare over hvilke konsekvenser det vil få for avskoging. At EU velger å la økonomiske interesser veie tyngre enn hensynet til klimaet og naturen, er uansvarlig, sier generalsekretær i Regnskogfondet, Tørris Jæger.

Tall som er utarbeidet for Europakommisjonen viser at avskogingen fra soya har økt de siste årene, men dette var likevel ikke tilstrekkelig for at EU skulle bli enige om å fase ut soyabasert drivstoff.

Dramatiske konsekvenser
- Dette vet vi vil få dramatiske konsekvenser for klimaet. EU har gjort en grov feilvurdering ved ikke å gripe muligheten til å rette opp skaden fra tidligere energidirektiver, og å sikre at fornybardirektivet virkelig fører til reduserte utslipp fra transportsektoren, sier generalsekretær Tørris Jæger.

Redd regnskogen