Ny konstituert generalsekretær i Regnskogfondet

Yngve Kristiansen blir konstituert generalsekretær i Regnskogfondet. Petra Storstein er valgt til ny styreleder for kommende styreperiode.

Nestleder Yngve Kristiansen blir konstituert generalsekretær i Regnskogfondet.

Mangeårig nestleder og økonomisjef, Yngve Kristiansen, er inntil videre konstituert generalsekretær for Regnskogfondet etter Øyvind Eggens avgang forrige uke. Styret har satt i gang prosessen med å rekruttere en ny generalsekretær.

- Regnskogfondet er en solid organisasjon, med dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Etter mange år som nestleder føler jeg meg trygg på at jeg, sammen med ledergruppa og våre teamledere, kan lede dette viktige arbeidet fram til styret har rekruttert ny generalsekretær, sier den konstituerte generalsekretæren.

Kristiansen er utdannet siviløkonom og har lang fartstid i bistandsbransjen. Han har blant annet vært daglig leder i Natur og Ungdom, jobbet mange år i SAIH og har vært ansatt i Regnskogfondet siden 1997. I over tjue år har han vært nestleder i organisasjonen.

- Helt fra jeg startet i Regnskogfondet har jeg følt meg hjemme i målsetningen om å kombinere miljøkampen for verdens regnskoger med kampen for urfolks rettigheter, sier Kristiansen. - Regnskogsbevaring er en av verdens viktigste saker, og kampen vi kjemper blir bare viktigere i årene som kommer.

Ny styresammensetning

Ordinært årsmøte i Regnskogfondet ble avholdt 27.august, hvor nytt styre, ny leder og ny nestleder ble valgt. Ny styreleder Petra Storstein jobber til daglig som leder for institusjonelle partnerskap i Plan International Norge.

Det nye styret har nå følgende sammensetning;

Leder: Petra Storstein

Nestleder: Jan Thomas Odegard

Medlemmer: Trygve Norman

Sindre Tollefsen

Tine Larsen

Kari Bucher

Hallvard Skaar Pedersen (ny)

Andreas Tveteraas (ny)

Ane Schjolden (Ansattes representant)