Norsk milliard til Indonesias regnskoger

Norge støtter Indonesia med minst en milliard kroner for imponerende kutt i avskoging. Den reduserte avskogingen tilsvarer halvparten av Norges årlige klimautslipp.

Av Kristin Rødland Buick og Hanne Brown.

Dubai/Oslo

Fredag 1. desember på COP28 i Dubai, annonserte Jonas Gahr Støre at Norge utbetaler minst 1 milliard kroner til Indonesia for landets reduserte avskoging. Støtten skal gå til ytterligere regnskogtiltak i Indonesia. Indonesia har redusert avskoging med hele 90% siden 2015.

– Det er imponerende hvordan Indonesia har lykkes med å få ned avskogingen. Norge betaler nå for redusert avskoging som har hindret utslipp tilsvarende halvparten av Norges årlige utslipp. Dette viser hvor viktig og effektiv den norske regnskogsatsingen er, sier Anders Haug Larsen, direktør for internasjonal påvirkning i Regnskogfondet.

Han tillegger dette i stor grad Indonesias målrettede politikk for å få ned avskoging, for eksempel innføringen av moratorier for hogst i regnskog og moratoriet for utvidelse av nye palmeoljeplantasjer.

Skogfolk må inkluderes i større grad

For å klare å beholde den lave avskogingen i Indonesia, må landet lykkes med å bygge nye næringer som ikke ødelegger regnskogen. Til dette er urfolk og lokalsamfunn avgjørende da de lever i og av skogen.

– Skogfolk er regnskogens viktigste beskyttere. Vi forventer derfor at den norske støtten fortsatt bidrar til å styrke urfolk, lokalsamfunn og sivilsamfunn og deres innsats for å ta vare på skogen, sier Haug Larsen.

To lastebiler fullastet med palmeoljefrukt. Foto.

PALMEOLJEPLANTASJE: En palmeoljeplantasje i Indonesia. Foto: Thomas Marent

Regnskog på tanken?

Palmeoljeproduksjon har historisk vært en av de viktigste årsakene til ødeleggelse av regnskog og torvmyr i Indonesia. De norske reglene for biodrivstoff har gjort at det nesten ikke har vært solgt biodrivstoff laget av palmeolje og biprodukter fra palmeolje de siste årene.

Med regjeringens forslag til økt omsetningskrav for biodrivstoff frykter vi økt etterspørsel etter palmeolje. Dette vil derimot kunne la seg løse ved å kreve reelt bærekraftig biodrivstoff i Norge.

– Når Støre nå premierer Indonesia for tiltak mot avskogingen, forventer vi at han også har sørget for at Norge ikke bidrar til økt etterspørsel etter palmeolje som ødelegger regnskogen. Noe annet ville vært for dumt, sier Haug Larsen.

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no

Redd regnskogen