Demonstrasjon i Oslo:

Norge må stanse brudd på samers rettigheter

Norge må snarest følge høyesterettsdommen mot vindkraft på Fosen, og stanse de pågående bruddene på samers menneskerettigheter, mener Regnskogfondet.

Oslo, 27. februar 2023

Over hele verden brytes urfolks rettigheter på grunn av økonomiske interesser eller andre landrelaterte konflikter, som verneinteresser.

- Rettighetsbruddene mot norske samer på Fosen føyer seg inn i et globalt bilde der urfolk taper mot mektigere interesser. Norge er ikke noe unntak, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

11. oktober 2021 konkluderte Høyesterett at vindkraftutbyggingen i to anlegg på Fosen i Trøndelag ble gjort i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som er integrert i norsk lov. Dommen fastslo at vindkraftutbyggingen fratok den samiske minoritetsbefolkningen på Fosen viktige områder for reinens vinterbeite, og dermed trues både livsgrunnlaget og deres mulighet for tradisjonell kulturutøvelse.

I dag, over 500 dager senere, foreligger det fortsatt ingen løsning eller forslag til løsning fra regjeringen. De 150 vindturbinene står der fremdeles, og Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom har sett seg nødt til å drive sivil ulydighet.

Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom holder apell foran Olje- og energidepartementet. Foto: Margarita Muromskaya/Regnskogfondet

Flere hundre demonstranter har de siste fire dagene blokkert lobbyen til Olje- og energidepartementet i Oslo sentrum. Blant dem er artist, klimaaktivist og frontfigur i bandet ISÁK, Ella Marie Hætta Isaksen. Hennes håp er at Fossen-saken blir starten på en endring av hvordan myndighetene i Norge behandler samiske saker.

– Vi kan ikke holde på å aksjonere hele tiden for våre rettigheter, forteller Hætta Isaksen til NRK.

Klimakativist Greta Thunberg har også sluttet seg til aksjonen om tilbakeføring av områdene til samenes disposisjon. Foto: Jannicke Totland

- Fem hundre dager siden dommen falt er alt for lenge. Den norske stat må snarest følge henvisningen i høyesterettsdommen og stanse de pågående menneskerettighetsbruddene mot samene på Fosen, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.