Nok et dramatisk år for regnskogen i Brasil

Nye tall fra Brasil viser at avskogingen i Amazonas de siste 12 månedene var på 8 794 km2. – Dette er fortsatt skyhøye tall og dramatisk for kloden vår, sier Regnskogfondets generalsekretær Tørris Jæger.

Fortsatt skyhøye avskogingstall for Brasil. Regnskogfondet frykter nok en dramatisk brannsesong. Foto: Edmar Barros/Regnskogfondet

Brasils romforskningsinstitutt, INPE, la nylig fram foreløpige tall for avskoging i juli, og dermed avsluttes målingene for “skogåret” 2020-2021. Selv om perioden totalt sett viser en marginal nedgang i forhold til i fjor, er tallene fortsatt alarmerende høye.

– Dette er dystre tall. Spesielt ettersom det snart er høysesong for avskoging og skogbranner i regionen. Vi frykter nok en dramatisk brannsesong i Amazonas, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Trenden for avskoging i brasiliansk Amazonas hittil i år, dvs. årets første seks måneder, som dataene i denne årlige målingen sier noe om, er høyere enn tilsvarende periode i fjor. Vi ser her en økning i avskoging på 8,1 %. I tillegg kan INPE allerede vise til skremmende høye tall for skogbranner i de første 12 dagene i inneværende måned.

Avskogingstallene kommer bare dager etter at FNs klimapanel (IPCC) la fram sin siste klimarapport, som de omtaler som «Kode rød for menneskeheten».

– I alle scenarioer for å løse klimakrisen, så er regnskogbevaring et avgjørende tiltak, sier Jæger. – Avskogingen må simpelthen stanses, og det må skje umiddelbart.

- Avskogingstrenden i brasiliansk Amazonas er høyere i år enn tilsvarende periode i fjor, sier Regnskogfondets generalsekretær, Tørris Jæger.

Den høye avskogingen er direkte knyttet til politikken som føres i Brasil. Akkurat nå diskuteres endringer i miljøreguleringer som vil øke presset på regnskogen, blant annet ved å tillate gruvedrift i urfolksområder. Det inngår i en skremmende trend. INPEs tall for 2020- 2021 viser allerede en vekst på 33% i avskoging forårsaket av gruvedrift.

– Nå må verdenssamfunnet gjøre det de kan for å bevare regnskogen i Amazonas. Kloden vår er avhengig av denne skogen. Vi ber derfor verdens ledere og næringslivet om å bidra for å sikre dette verdifulle området, sier Jæger.

Rekordmange branner

Den 1. juli delte INPE også foreløpige branntall for juni, som ble den verste juni-måneden for branner på 14 år, med 2308 såkalte “hotspots” på satellittbildene.

Antallet branner i juni og juli er vanligvis mye lavere enn det som er ventet i august og september. Avskogingstrenden og brannene i Amazonas er en direkte konsekvens av svekket miljøpolitikk i Brasil.

– At vi i år ser så mange branner så tidlig på sommeren i Amazonas, og mindre nedbørsmengder, kan bety at vi nok en gang kan bli vitne til voldsomme branner også i det svært sårbare og utsatte Amazonas, sier Jæger.

Verdenssamfunnet må stille krav

Jæger er bekymret for at tallene for hvor mye skog som er degradert i samme periode (august 2020 til juli 2021) er på hele 17472 kvadratkilometer. Dette er skog som ikke er fullstendig avskoget, men ødelagt av brann eller annen menneskelig inngripen.

– Mesteparten av skogarealet som regnes som degradert er ødelagt av skogbranner, noe som viser hvor mye skade disse brannene gjør, sier Jæger. – Nå er det avgjørende at land stiller krav om at Brasil bekjemper miljøkriminalitet og stanser avskogingen. Norske og internasjonale selskaper må rydde opp i leverandørkjeden og stoppe å handle med de som tjener seg rike på å ødelegge regnskogen!

Redd regnskogen!