Nå er klimaverdien av Amazonas kartlagt

Enorme mengder karbon ligger lagret innenfor urfolks- og verneområder i Amazonas, viser en fersk rapport. Beskyttelsen av disse områdene blir avgjørende for å bremse klimaendringene.

Karbonkart over Amazonas

KARBONKART: For første gang er karbonbeholdningen i Amazonas kartlagt. Over halvparten er lagret i urfolksterritorier og verneområder.

Studien, som ble lansert under klimatoppmøtet i Peru denne uka, er gjennomført blant annet av kartnettverket RAISG og Woods Hole Research Center. Den viser at så mye som 38 prosent av all karbon som er lagret i verdens regnskoger, finnes i Amazonas. Av dette befinner en tredjedel seg innenfor urfolks områder – som dekker mindre enn en tredjedel av skogen. Regner man også med Amazonas’ verneområder, finner man 55 prosent av all Amazonas’ karbon.

Halvparten av Amazonas truet

Samtidig viser studier fra RAISG at over halvparten av Amazonas er direkte truet av planer om kjøttproduksjon, industrijordbruk, gruvedrift, oljeutvinning, tømmerdrift og infrastrukturprosjekter som veier og vannkraftverk.

Skogødeleggelsene har katastrofale konsekvenser, ikke bare for skogens innbyggere, men også for klodens klima, argumenterer forskerne bak rapporten Forest Carbon in Amazonia: The Unrecognized Contributions of Indigenous Territories and Protected Natural Areas.

– Hvis alle planene som foreligger for Amazonas gjennomføres, vil regionen bli omgjort til en enorm savanne med små øyer av regnskog. Da vil både klimagassene slippes ut i atmosfæren og Amazonas vil miste sin evne til å levere økosystemtjenester til kontinentet og verden, sier Beto Ricardo i den brasilianske miljøorganisasjonen Instituto Socioambiental (ISA). Ricardo koordinerer også kartvettverket RAISG.

Jordas klima diskuteres i Lima

Mens politikere og byråkrater forhandler om en ny klimaavtale i Lima i Peru, iverksettes det samtidig nye hogst-, gruve- og infrastrukturprosjekter over hele Amazonas.

Regnskogfondet er i disse dager representert på klimatoppmøtet i Lima i Peru hvor organisasjonen sammen med sine samarbeidspartnere i regnskoglandene kjemper for en skogavtale som inkluderer forpliktende mål om urfolks rettigheter og bevaringen av biologisk mangfold.

– Vi har aldri før vært under så mye press, noe denne studien viser, sier Edwin Vasquez, medforfatter av rapporten og president i den regionale urfolksorganisasjonen COICA.

– Samtidig har vi bevis på at der urfolks rettigheter står sterkt, der står også skogen. Det faktum at så mye karbon er lagret i urfolks- og verneområdene, bør få våre ledere til å styrke rollen og rettighetene til regnskogskogens folk.

Representerer et unikt mangfold

Amazonas har over to tusen urfolksterritorier og 610 verneområder, fordelt over ni land. Disse områdene har et eksepsjonelt rikt plante- og dyreliv, samtidig som de representerer et unikt kulturelt mangfold.

Rapporten konkluderer med at internasjonal anerkjennelse av disse områdene, sammen med politiske tiltak for å sikre dem, er helt nødvendig for å hindre katastrofale klimaendringer.

– Løsningen er å anerkjenne urfolks rettigheter til sine landområder, beskytte vernede områder mot inngripen og utvikle bærekraftige utviklingsalternativer, sier Anne Leifsdatter Grønlund, programkoordinator i Regnskogfondet.

Karbonkart

På samme lanseringen, presenterte også RAISG et kart over hele Amazonas som viser konsentrasjonen av karbon i de ulike områdene i regnskogen. Kartene viser en større konsentrasjon i områder med høyt biologisk mangfold, noe som kjennetegner urfolks- og verneområder.

– Dette er banebrytende arbeid som synliggjør viktigheten av disse områdene på en helt annen måte en noen gang tidligere, sier Beto Ricardo i ISA.

Kilder: RAISG, Woods Hole Research Center, Mongabay.com, Environmental Research Web og ISA.

Les flere nyheter om Amazonas

Kontakt

Anders Krogh

Spesialrådgiver, politikk
(+47) 411 40 674
anders@rainforest.no