Nobels fredspris til urbefolkningsbevegelsen?

To urfolksaktivister, Victoria Tauli-Corpuz og Juan Carlos Jintiach, er nevnt som en av favorittene til å vinne Nobels fredspris i forkant av kunngjøringen i Oslo, fredag den 6. oktober.

Juan Carlos Jintiach og Victoria Tauli-Corpuz. Foto: GATC og FN

Av Kristin Rødland Buick.

Institutt for fredsforskning (PRIO) og Washington Post har begge satt de nominerte urfolksaktivistene på sine lister over favoritter til å vinne den prestisjetunge prisen. Vinnerne av Nobels fredspris annonseres fredag 6. oktober i Oslo.

Tauli-Corpuz og Jintiach har på ulike måter brakt urfolks kamp for rettigheter og naturvern fram til den internasjonale arenaen. Juan Carlos Jintiach er leder for GATC, en global politisk plattform for urfolk og lokalsamfunn som arbeider for å beskytte urfolks rettigheter og for vern av naturen. Victoria Tauli-Corpuz har tidligere vært FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter.

Raoni Metuktire, en av verdens mest kjente urfolksledere, nevnes også som en av favorittene av andre eksperter.

– Å tildele Nobels fredspris til urfolksaktivister vil være en stor anerkjennelse for hele urbefolkningsbevegelsen og deres kamp for rettigheter og deres viktige rolle i å beskytte naturen, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Denne anerkjennelsen mangler fortsatt når det gjelder økonomisk støtte. Urfolksterritoriene er noen av de best bevarte områdene i verden, men urfolk mottar svært lite midler for å fortsette dette globalt viktige arbeidet.

Regnskogfondets rapport Falling Short avslørte at mindre enn én prosent av den globale klimafinansieringen når urfolk. Urfolk sitter med nøkkelen til bevaring av noen av verdens siste uberørte økosystemer, økosystemer som sørger for grunnleggende tjenester som vannproduksjon og karbonlagring.

– Arbeidet deres legger grunnlaget for fred, og de trenger anerkjennelse for sin rolle slik at de kan fortsette dette viktige arbeidet, sier Tørris Jæger.

Victoria Tauli-Corpuz. Foto: FN

Profil: Victoria Tauli-CorpuzVictoria Tauli-Corpuz er en urfolksrettighetsaktivist fra Kankana-ey Igorotfolket i Filippinene. Hun er grunnlegger og nåværende leder av Tebtebba Foundation (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education).

Tauli-Corpuz har fungert som FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter samt leder av FNs permanente forum for urfolksspørsmål. Gjennom å fremme urfolks rettigheter over hele verden har hun jobbet med bevaring av tropisk skog, klimaendringer, sosial rettferdighet og kvinners rettigheter.

Juan Carlos Jintiach Foto: GATC

Profil: Juan Carlos Jintiach


Juan Carlos Jintiach er en urfolksleder fra Shuarfolket i Ecuador. Han er generalsekretær i Global Alliance of Territorial Communities (GATC). Alliansen samler store urfolksorganisasjoner fra verdens regnskogområder, fra COICA og APIB i Amazonas til AMAN i Indonesia og REPALEAC i Afrika.

Regnskogfondet har langsiktige partnerskap med disse organisasjonene i kampen for urfolks rettigheter og vern av naturen.

Jintiach har også representert urbefolkningen i Latin-Amerika i konvensjonen om biologisk mangfold og har fungert som en medleder og et samlingspunkt for urfolksmøter innenfor FNs rammekonvensjon om klimaendringer.

I lang tid var han en av få urfolksstemmer på den globale klimaarenaen, nå får han selskap av mange. Jintiach har jobbet utrettelig for å synliggjøre urfolkskampen i globale politiske diskusjoner, med sikte på å skape felleskap og enighet.

Sting og høvding Raoni smiler til hverandre

Raoni Metuktrie og musikeren Sting. Foto: Regnskogfondet

Profil: Raoni Metuktire

Raoni Metuktire er trolig verdens mest kjente urfolksleder og tidligere blitt nominert til Nobels fredspris i 2019. Han har vært en markant frontfigur i kampen for vern av Amazonas og urfolks rettigheter i Brasil. Raoni har vært på flere reiser rundt om i verden og har møtt en rekke ledere, blant andre Kong Leopold III av Belgia, og Frankrikes Jacque Chirac.

På slutten av 1980-tallet startet samarbeidet mellom Raoni og den britiske musikeren Sting. En felles verdensturne i 1989 skulle vise seg å få stor betydning ved å åpne verdens øyne for de pågående regnskogødeleggelsene og krenkelsene av urfolks rettigheter.

Målet med turneen var å få anerkjent et eget territorium for kayapó-folket som lever langs Xinguelven i Brasil. Det internasjonale Regnskogfondet ble grunnlagt med nasjonale avdelinger i flere land, inkludert Norge, Storbritannia, USA og Japan. I 1991, etter to og et halvt år med kampanje og press, ble det opprettet et 49 000 km2 stort territorium for kayapóene. De har også fått anerkjent andre viktige områder som utgjør et svært viktig belte av bevart regnskog i Brasil.

En av Raonis største fanesaker har vært kampen mot utbyggingen av «Belo Monte» – et av verdens største vannkraftverk. Planene om å sette opp et vannkraftverk i Xinguelven dukket for første gang opp under militærdiktaturet, men etter storstilt mobilisering, med Raoni i spissen, ble det stanset. På tross av massiv motstand og internasjonal oppmerksomhet ble planene ble senere hentet frem igjen.

Raonis iherdige kamp for å bevare regnskogen og sikre anerkjennelse av urfolks rettigheter, har banet vei for og inspirert tusenvis av mennesker, ikke minst blant andre urfolk.

Kristin Rødland Buick

Seniorrådgiver, kommunikasjon
+(47) 456 56 277
kristin@rainforest.no