Malaysiaminister vil stanse avskoging

Etter tiår med grov utnyttelse av regnskogen i området, overrasket nylig delstatsministeren i Sarawak, Malaysia med å annonsere at han vil stanse avskoging og plantasjeetablering i området.

Nedhogd skog i Malaysia.

Under et besøk hos Malaysias høykommisjon i London 4.mai sa statsminister i delstaten Sarawak på Borneo, Adenan Satem, at regjeringen i området nå har sluttet å dele ut nye hogstkonsesjoner.

Jeg elsker skogen og alt det grønne, jeg ser ikke på den bare som en kilde for tømmerkonsesjoner. Nok er nok

- Jeg elsker skogen og alt det grønne, jeg ser ikke på den bare som en kilde for tømmerkonsesjoner. Nok er nok. Også etablering av nye palmeoljeplantasjer skal stoppes, og det skal ikke oppstå flere krangler om bruk og fordeling av landområder, konstaterte han ifølge det regjeringskritiske nettstedet sarawakreport.org.

Satem har bare ledet delstatsregjeringen i litt over ett år, men ga med disse nye uttalelsene uttrykk for at han ønsker å gå i en annen retning enn sin forgjenger, Abdul Taib Mahmud, som forsynte seg grovt av Sarawaks naturressurser alle de 33 årene han satt ved makten.

Stopp raseringen av regnskogen. Nå.

Den nye tilnærmingen til Adenan kommer imidlertid svært overraskende både for urfolk og miljøorganisasjoner fordi det var Abdul Taib Mahmud selv som valgte Adenan Satem til å overta for ham i februar 2014.

- Så lenge Taib Mahmud var delstatsminister foregikk avskogingen over en lav sko, og kortsiktig økonomisk gevinst var hovedfokus. Myndighetene har likevel hele tiden påstått at skogressursene har blitt forvaltet på en god måte, og det er derfor oppsiktsvekkende at øverste politiske leder nå plutselig sier at det er slutt på utdelingen av hogsttillatelser og at det er nok plantasjer, forteller Geir Erichsrud, programkoordinator for Sørøst-Asia i Regnskogfondet.

- Uttalelsene kan tolkes som et varsel om et brudd med politikken som Abdul Mahmud Taib har stått for. Det blir svært spennende å følge med på utviklingen fremover og se hvordan uttalelsene til Adenan følges opp i praksis.

Åpner for samarbeid med ikke-statlige organisasjoner

Også i andre betente saker gjorde Adenan Satem helomvending. Blant annet opphevet han tilsynelatende innreiseforbudet til hovedpersonen bak sarawakreport.org, og åpnet opp for et mulig samarbeid med ikke-statlige organisasjoner.

- Vi ønsker organisasjoner velkommen til å dele sin teknologi med Sarawak for å hjelpe oss med å bekjempe ulovlig hogst, bevare dyrelivet og forbedre samfunnsøkonomien for urfolk, sa han under London-besøket ifølge theborneopost.com.

Sarawak og nabodelstaten Sabah er blant områdene i verden med høyest avskogingsrate, men miljøorganisasjoner har fram til nå bare møtt lukkede dører hos Sarawak-regjeringen når de har forsøkt å advare mot all ødeleggelsen.

Nærbilde av en orangutangunge som får et nuss av mora.

TRUES AV PLANTASJER: Orangutangene i Indonesia og Malaysia har stadig færre trær å svinge seg i på grunn av stadig flere plantasjer.

- Det har i alle år vært steile fronter mellom sivilsamfunnet og myndighetene i Sarawak. Mantraet har vært at det er greit med ikke-statlige organisasjoner så lenge de gjør som myndighetene vil. Under seansen i London åpnet Adenan opp for dialog med flere av dem som har vært blant de argeste kritikerne av politikken som har vært ført i Sarawak, noe som ville vært utenkelig for bare et år siden, sier Erichsrud.

Tenner nytt håp

I talen sin hevdet Adenan at 68 prosent av dagens Sarawak er dekket av skog, men dette er en sannhet med modifikasjoner. I virkeligheten er bare fem prosent av Sarawaks regnskog urørt av tømmer- og plantasjeindustrien. Resten av skogen er utsatt for omfattende og ødeleggende selektiv hogst, er delt opp av et nettverk av hogstveier eller gjort om til plantasjer.

Det finnes knapt ville orangutanger igjen i Sarawak

- Den omfattende utnyttelsen av skogen har gått hardt utover lokalsamfunn som har levd av ressursene i den, kanskje spesielt det tidligere nomadiske penan-folket. I dag er det store flertallet av disse bofaste, og lever under kummerlige forhold. Også dyrelivet er blitt sterkt påvirket, for eksempel finnes det knapt ville orangutanger igjen i Sarawak, forteller Erichsrud.

Til tross for at mye av regnskogen i Sarawak allerede er ødelagt, mener Erichsrud at Sarawak-regjeringens tilsynelatende kursendring bringer håp for fremtiden.

- Det er fortsatt mye sekundærskog igjen i Sarawak, og hvis denne forvaltes godt vil det betyr mye, både for lokalsamfunn og det biologiske mangfoldet.