Malaysia skroter utbygging av megadam

Rundt 20.000 urfolk slipper å flytte og 412 kvadratkilometer regnskog blir bevart.

Massivt press, blant annet fra denne gjengen, har gjort at en megadam i Sarawak-regionen i Malaysia ikke blir bygget likevel. Det er gode nyheter for rundt 20.000 urfolk og 412 kvadratkilometer regnskog. Foto: Bruno Manser Fund

Massivt press og lang tids protester har ført til at delstaten Sarawak i Malaysia stopper utbyggingen av et kontroversielt vannkraftprosjekt på Baram-elven.

Den opprinnelige planen var å bygge en dam som skulle produsere 1500 MW, noe som ville ført til tvangsflytting av opp mot 20.000 urfolk og lagt et område på 412 kvadratkilometer med regnskog under vann.

Stor seier

Seniorrådgiver Siri Damman i Regnskogfondet er svært glad for helomvendingen.

– Dette må være den største seieren til sivilsamfunn i Malaysia på mange år, kanskje flere tiår. Vi har flere ganger gitt støtte til lokalbefolkningens årelange kamp for å stanse damutbyggingen, og det er svært gledelig å se at kampen endelig har gitt resultater, sier hun.

Støtten hjelper

Regnskogfondet har støttet kampen på flere måter, blant annet gjennom støtte til lokale organisasjoner, finansiering av studier som har sett på alternativer til damutbygginger og støtte til advokatutgifter for aktivister.

– Sivilsamfunnet i Malaysia jobber under vanskelige forhold, og det er utrolig flott at denne kampen har gitt resultater, forteller programkoordinator Geir Erichsrud.

Kan forandre fremtiden for andre kraftverk

Baramdammen var en del av en milliardsatsing på vannkraft som opprinnelig innebar bygging av 12 megadammer i Sarawak.

Delstaten har allerede tillatt bygging av to andre dammer i regionen, som har ført til tvangsflytting av over 10.000 urfolk.

Baramdammen var imidlertid den største, og skrotingen av planene gir nå håp om at resten av utbyggingene blir vurdert på nytt.

Kontakt

Siri Damman

Seniorrådgiver, Peru-og-Colombia-programmet
(+47) 907 25 441
sirid@rainforest.no