Lemurenes hjem trues

Stjernene fra Disney-filmen Madagaskar kan være hjemløse om 50 år.

Lemurarten «Varecia variegata» eller «ruffed lemur» på engelsk, er blant de store lemurartene. Gjennom avføring sprer de frø som gror og spirer rundt om i regnskogen. Foto: Shutterstock.

Madagaskar er hjemmet til et rikt naturmangfold. På grunn av sin isolerte beliggenhet har regnskogen på øyrepublikken Madagaskar et unikt plante- og dyreliv, og 80% av disse artene finnes ikke noen andre steder i verden.

Men snart kan den være borte.

Lemurene lever i regnskogen på øya. De er kjent for å være veldig søte, og fikk superstjernestatus takket være filmen «Madagascar». Dessverre er de også kjent for å være blant de mest utrydningstruede dyrene i verden. Lemurene finnes bare på Madagaskar og de nærliggende øyene på den afrikanske-østkysten.

Mister hjemmene sine

Ifølge Nature Climate Change kan kombinasjonen av avskoging og klimaendringer kan føre til at regnskogen på Madagaskar forsvinner innen 50 år. Bilder viser at skogen har minsket gjennom flere år på grunn av avskoging. Spesielt går det utover den utrydningstruede lemurarten «Varecia variegata» og andre dyrearter, som er avhengig av tett skogdekke.

I undersøkelsen kommer det frem at to typer lemurer er spesielt utsatt. Disse dyrene spiller en viktig rolle for økosystemet, hvor dyr og planter samhandler. Lemurene sørger for å spre frø, gjennom at de gjør fra seg. Dette gir frøene mulighetene til å gro og spire ulike steder. Dette har en ringvirkning på de andre dyre- og planteartene som er avhengig av skogen.

Lemurene, som tilbringer mesteparten av livet deres i trærne, mister nå hjemmene sine og er utsatt for utbredt ulovlig jakt.

Hjelp dyrene i regnskogen!

Visste du at

  • Det finnes 111 ulike lemurarter, og nesten alle er utryddingstruet
  • Hunnlemurene er ofte sjefen i gruppa
  • Lemurene har levd i omtrent 40 millioner år
  • Navnet «lemur» kommer fra et latinsk ord som betyr «nattånder» eller «gjenferd»

Må bevares

Regnskogen på Madagaskar trues menneskelig aktivitet i form av ulovlig hogst, uregulert jordbruk og gruvedrift. Fordi store deler av befolkningen på Madagaskar lever uten elektrisitet blir også mange trær brukt til å lage kull for matlaging.

Undersøkelsen i Nature Climate Change viser at klimaendringer og avskoging hver for seg kan ødelegge over 50% av lemurenes habitat. Fortsetter ødeleggelsene og trenden i klimaendringene kommer hele regnskogen i Madagaskar til å være bort innen 2070.

Vil du hjelpe med å bevare regnskogen? Det er mye du kan gjøre. Les hvordan du hjelper med å bevare regnskogen her