Kutter i støtten til urfolk

Paraguay halverer støtten til landets urfolk i statsbudsjettet.

Tre gutter i en kano

VIL BEVARE: Regnskogfondet jobber for å bedre urfolks livssituasjon og for å bevare regnskogen i Paraguay.

Finansdepartementet i Paraguay la i september fram statsbudsjettet for 2016. I budsjettet har posten til urfolksdirektoratet INDI blitt redusert med 50 prosent.

INDIs politiske leder Jorge Servin er svært skuffet og kaller reduksjonen «skammelig».

Over halvparten av urfolksbefolkningen i Paraguay lever i ekstrem fattigdom og er blant annet avhengig av støtten INDI gir dem for å kjøpe tilbake jorda de har mistet til storgodseierne.

Stikk i strid med anbefalinger fra FN

Budsjettkuttet kommer knapt tre uker etter at FNs spesialrapportør for urfolkssaker, Victoria Tauli-Corpuz, la fram en ny og alarmerende rapport om urfolkssituasjonen i Paraguay. I rapporten legger hun vekt på tre hovedbekymringer: urfolks mangel på jord, som er ofte deres eneste livsgrunnlag, de ekstremt dårlige forholdene som indianerne i landet lever under og den økende tendensen til diskriminasjon og vold fra storsamfunnet.

Tauli-Corpuz peker på landets høye avskogingstall og regjeringens prioritering av soya- og kvegindustrien som de strukturelle årsakene til menneskerettighetsbruddene. Styrkingen av urfolksdirektoratet INDI var blant hennes anbefalinger til myndighetene.

Verdens versting på avskoging

Ifølge Maryland Universitetet er Paraguay blant de fem landene med raskest avskoging i verden i dag. Landbruket har nesten utryddet skogen øst for Paraguay-elven, elven som deler landet i to.

Nå er oppmerksomheten rettet vestover, mot regionen Chaco. Pådriveren for avskoging i Chaco-skogen har først og fremst vært kjøttindustrien, men det foreligger også planer om å utvide soyaplantasjene i regionen med 2 millioner hektar. Fortsetter avskogingsraten slik den er i dag, vil Chaco-skogen være borte om 25 år.

Støtter urfolk og sivilsamfunn

Regnskogfondets partnere jobber aktivt for å bedre urfolks livssituasjon og for å bevare regnskogen i Paraguay.

Regnskogfondet har støttet urfolks- og sivilsamfunnsorganisasjoner i Paraguay i nesten ti år. Viktige seiere har blitt nådd, blant annet har viktige jordkonflikter blitt fremmet og fått dommer til fordel for indianerne.

Vi jobber også med dokumentasjon av ukontaktede ayoreo-urfolksgrupper som bor i Chaco-skogen, og arbeid med konsultasjonsprotokoller med formål om å sikre urfolks rett til fritt, forutgående og informert samtykke.

I dag kjemper våre partnere for at myndighetene i landet skal godkjenne nullavskogingsloven som diskuteres i kongressen. Til tross for dette vil urfolksdirektoratets budsjettkutt sende feilsignaler som kan være med på å hindre jordfordelingen som indianerne sårt trenger og framskynde utvidelsen av avskogingsgrensen enda mer.

Kontakt

Ines Luna Maira

Leder, Peru-og-Colombia-programmet
(+47) 452 48 654
ines@rainforest.no