Kongo gir verden en ny og nydelig apeart!

Regnskogen slutter ikke å overraske oss med arter vi ikke engang ante fantes. Det som er spesielt med denne historien, er at apen som ble oppdaget bor i den Demokratiske republikken Kongos regnskoger. Det er nemlig 28 år siden sist en apeart ble oppdaget i Afrika.

Nærbilde av en voksen hannlesula.

Nærbilde av en voksen hannlesula.

At forskere kommer over ukjente primater er sjelden vare, og gjør de slike enestående funn er det oftest i Amazonas eller Sørøst-Asia. Primater er aper og såkalte halvaper.

- At forskere nå har funnet den hittil ukjente «lesula-apen», beviser at verdens nest største regnskog rommer et biologisk mangfold som ennå bare delvis er kjent for vitenskapen, sier tropebiolog Anne Martinussen i Regnskogfondet.

Truet av ulovlig jakt

Til tross for at det er flere tiår siden en ny apeart ble oppdaget i Kongo, er ikke lesula-apen noen nyoppdagelse for lokalbefolkningen som lever i området. Sitt første møte med en lesula hadde nemlig forskeren John Hart i 2007 i landsbyen Opala langt inne i regnskogen. Her hadde rektorens datter en baby-lesula som kjæledyr. Hart ville derfor forsøke å finne apebabyens slektninger i jungelen.

- Dette massive regnskogsområdet som befinner seg mellom de tre store elvene Tshuapa, Lomami og Lualaba, er svært utilgjengelig og derfor lite utforsket. Likevel er ulovlig jakt et utbredt problem og utgjør en trussel for disse apene og andre arters overlevelse, forteller Martinussen i Regnskogfondet.

Etter seks måneders leting fant Hart flere lesulaer i regnskogen, og forskningen fikk fart. Lesula-apen tilhører familien Cercopithecini og har mange likhetstrekk med apen owl faced, Cercopithecus lomamiensis som lever i samme område.

Genetisk testing har likevel vist at det dreier seg om en egen art som har utviklet seg etter at en gruppe individer ble skilt fra resten av flokken av en stor elv for noen millioner år siden. Lesulaen har blant annet mindre hårmanke og helt særegne kallelyder.

Sjenert ape

Lesulaen er svært sky og var den primaten som sjeldnest ble sett i en større pattedyrundersøkelse i området. Forskerne bak undersøkelsen skriver at arten foretrekker helt urørt regnskog.

De samme forskerne anbefaler at arten kommer på IUCNs internasjonale rød-liste for truede arter. Siden arten teller få individer, lever innenfor et begrenset geografisk område og er avhengig av primærskog, kan ukontrollert jakt føre til katastrofal nedgang i antall lesulaer i løpet av kort tid, skriver forskerne.

Hart, som først oppdaget lesulaen, jobber nå sammen med sin kone for å få lokalsamfunn og kongolesiske myndigheter til å beskytte lesulaens leveområder i den urørte regnskogen.

Les mer om oppdagelsen på Mongabays nettside.